Tasvirin Anlamı Nedir?

Tasvir Nedir?

Tasvir ne demektir. Tasvirin anlamı nedir? Tasvir, Arapça bir kelime olup “canlı, cansız bütün varlıkları en ince ayrın­tılarına kadar tanıtma, yazı veya sözle insan zihninde resim olarak şekillendirme” demektir. Tasvir, bir edebî tür olmadığı ve başlı başına kullanılmadığı hâlde, ro­man, hikâye gibi eserler ile masallarda geçen olayların, varlıkların anlatımında vazgeçilmez bir yoldur.

Tasviri yapan yazarın, anlatımı canlı, dili sade, üslûbu akı­cı olmalı, olayları o çevreyi ve varlıkları abartmamalıdır. Tasvirleri güçlü ve ger­çekçi olan yazarlara “usta” ve “ölümsüz” sıfatları verilir, böyle yazarların bilgi da­ğarcıkları zengin, görgüleri gelişmi, genel kültürleri zenginleşmiştir.

Tasvir yaparken, dikkat çekmeyen, gereksiz ayrıntılara girmemeli; önce ge­nel daha sonra özel ayrıntılar tasvir edilmelidir. Tasvirde mantıkî sıralama yapıl­malı kişi çevre ve madde tanımlanırken kullanılan sıfatlar, sıfat tamlamaları ve benzetmeler özenle seçilmeli, anatımda samimi bir ifâde kullanılmalıdır.

Tasvir Örnekleri:

HOROZ
Sırtında sanki kanla, altınla işlenmiş ağır, parıl parıl bir manto! Başında vahşi ruhunun timsali gibi balta şeklinde kıpkırmızı tacı! Yerde hançer gibi keskin bir gaga! Sonra, ayaklarındaki mahmuz dediğimiz sivri süngüleri! Dikkat ederdim: Tavukların hiçbirini sevmezdi.
Yerde bir şey bulup “gıt gıt” diye çağırması, beni hiddetlendiren bir yalandı. Yiyecek bir şey buldu mu kendi yutardı. Yenmeyecek, yutulmayacak bir taş, bir kum parçası buldu mu hemen tavuğa ikram:
− Gıt, gıt, gıt!…
Ömer Seyfettin

KÖHNE KAMYON
Her yanı gıcırdayıp tangır tungur sallanan ve art borusundan bir lokomotif bacası gibi dumanlar çıkaran bu köhne, bu derme çatma taşıt müstehasesi, herhangi bir arızaya uğrayıp ikide bir, yol ortasında hareketsiz kalıyor; makinesi söyleniyor, homurdanıyor ve uzun müddet hep bulunduğu noktada hırçın hırçın tepiniyordu.
Y.K. Karaosmanoğlu

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 889 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status