Dünyanın Şekli ve Hareketleriyle İlgili Test Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinden dolayı değildir?
A) Kutuplarda yer çekiminin fazla olması
B) Atmosfer kalındığı ekvatorda fazladır
C) Çizgisel hız kutup noktalarında sıfırdır.
D) Güneş ışılarının hiç bir zaman Ankara’ya dik gelmemesi
E) İki meridyen arasındaki mesafe kutuplara doğru azalır.

Dunyanın Hareketleri

2.
I. Dünyanın eksen hareketi
II. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi
III. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında bir açının olması
Mevsimlerin meydana gelmesinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A) I
B) I ve ll
C) II
D) I ve III
E) III

3.

Dunyanın Hareketleri

Yukarıdaki gündüz süresi grafiği aşağıdaki yerlerden hangisine ait olabilir?
A) Ekvator
B) Kuzey Kutup Noktası
C) Kuzey Kutup Dairesi
D) Güney Kutup Dairesi
E) Oğlak Dönencesi

4. Ekvator çizgisinde bulunan bir cismin öğle üzeri gölgesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde kuzeye doğru uzanır?
A) 21 Aralık
B) 21 Haziran
C) 3 Ocak
D) 21 Mart

5. 21 Mart günü Güneş ışınları aşağıdaki yerlerden hangisinde daha dar bir alanı aydınlatır?
A) Oğlak dönencesi
B) Ekvator
C) Yengeç Dönencesi
D) Güney Kutup Dairesi
E) Kutup noktaları

7. Ekvatordan 4440 km uzaklıkta bulunan bir nokta için; (Kuzeyde ya da güneyde)
I. Ekvatora uzaklığı
II. Çizgisel yarım küre
III. Bulunduğu yarım küre
IV. Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman
Farkı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) III
B) II
C) Ivell
D) III ve IV
E) I

8.

Dunyanın Hareketleri

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen şehirlerden hangi ikisinde 21 Aralık günü gündüz süresi eşitlik gösterir?
A) Balıkesir — Antalya
B) Sinop – Erzincan
C) Erzincan – Kayseri
D) Balıkesir – Erzincan
E) Sinop – Kayseri

9. Ekvator üzerinde güneşin doğuş vaktinin çok kısa olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atmosferin kalın olmasından
B) Çizgisel hızın en fazla burada olmasından
C) Yer ekseninin eğik olmasından
D) Dünyanın eksen hareketinden
E) Kutupların basık olmasından

10. Aşağıdakilerden hangisi Yer’in geoid şeklinden kaynaklanır?
A) iki meridyen arasında 4′ zaman farkı olması
B) Dönencelerin 23° 27′ dan  geçmesi
C) Kutup noktalarında 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanması
D) Paralel dairelerin kutup noktalarında nokta halini alması
E) Türkiye’de en uzun gündüzün 21 haziranda yaşanması

11. 21 Haziran tarihinde gündüz uzunluğunu aşağıdakilerden en çok hangisi yaşar?
A) Ekvator
B) Kuzey kutup noktası
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesi
E) Güney kutup noktası

12. Aşağıdaki haritada verilen yerleşim merkezlerinin, yıl içinde belli bir tarihte, gündüz süreleri birbirine yakındır.

Dunyanın Hareketleri

Bu durum, söz konusu üç yerleşim merkezinin aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirlerine benzer ya da yakın oluşuyla açıklanabilir?
A) Boylam derecesi
B) Enlem derecesi
C) Yer şekilleri
D) İklim
E) Yükselti

13.

Dunyanın Hareketleri

Yukarıdaki haritada verilen ve yaklaşık aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerden hangisinin, Dünya dönerken birim zamanda aldığı yol en fazladır?
A) Burdur
B) Afyon
C) Kütahya
D) Bilecik
E) İzmit

Cevap Anahtarı

1.D 2.C 3.C

4.A 5.E 7.C 8.D

9.B 10.D 11.B 12.D 13.ABu Yazıyı Paylaş! Google+!

Selçuk Gönültaş

Dünyanın Şekli ve Hareketleriyle İlgili Test Soruları ve Cevapları (2 Yorum)

Yorum Yaz

  1. NELOSO diyor ki:

    Güzel ayrıca sitenizin logosu daha iyi olabilirdi güzel..

DMCA.com Protection Status