Test Soruları Kimyasal Bağlar ve Denklem Denkleştirme

Sponsorlu Bağlantılar

KİMYASAL BAĞLAR VE DENKLEM DENKLEŞTİRME TEST SORULARI

Test Soruları Kimyasal Bağlar ve Denklem Denkleştirme

S.1) X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z’nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
I- XY ® İyonik bağ II- XZ ® Kovalent bağ III- YZ ® Kovalent bağ
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

S.2) C2H5OH + XO2 ® 2CO2+ 3H2O denkleminde X’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 3/2

S.3) Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?
A) NaCl B) CH3 C) KCl D) NaI

S.4) Aşağıdakilerden hangisi bir sentez olayını gösterir?
a)KCIO3 KCI+3/2 O2
b)KOH+HCI KCI+H2O
c)CaCO3 CaO+CO2
d)N2+3H2 2NH3

S.5) 1 gr Hidrojen gazı ile 8 gram Oksijen gazı birleşerek 9 gram su molekülünü oluşturur. Buna göre 45 gram su oluşabilmesi için kaç gram Hidrojen gazı tepkimeye girmelidir?
A- 1 gr B- 3 gr C- 4 gr D- 5 gr

S.6) Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi
yada hangileri doğrudur ?
I .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.
II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal
bağ oluştururlar
III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını
iletirler.
A) yalnız I B) I , II
C) I , III D) I , II , III

S.7) CxH8 + YO2 ® 3CO2 +ZH2O
Denkleştirilmiş tepkimesine göre X ,Y ,Z kat sayıları kaçtır?
X Y Z
A) 3 1 4
B) 5 2 1
C) 2 3 4
D) 3 5 4

S.8) Aynı veya farklı cins atomlar arasında , elektron ortaklığına dayanan bağa ne ad verilir?
A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ

S.9) Aşağıdaki lerden hangisi fiziksel değişmedir?
A) Kağıdın yanması B) Mumun erimesi C) Demirin paslanması D) Suyun oluşması

S.10) CHOH+ O ® CO + HO denklemi CHOH ‘ın katsayısı 1 olarak denkleştirilirse O ‘nin katsayısı ne olur?
a) 1 b) 3/2 c) 2 d) 5/2

S.11) C2HxOH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O denkleminde bulunan x’in değeri nedir ?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

S-12) Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?
A)H2 B)NO2 C)H2O D)NH3

S-13) Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?
A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ

S.14) I . X + Y = Alaşım
II . Z + T = Kovalent bağ
III . Y + Z = İyonik bağ
Yukarıdaki bilgilere göre hangi elementler Ametaldir ?
A) X ve T B) Z ve T C) Y ve Z D) X ve Y

S.15) Na + X2Y ® NaOH + H2
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ve Y harfleri hangi elementlerin
simgeleri yerine kullanılmıştır?
X Y

A) H Na
B) O Na
C) H O
D) OH Na

S.16) Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?
a)İyonik bağ b)Kovalent bağ c)Epik bağ c)Sıkı bağ

S.17) 2X ® 2CaO + 2CO2 Denkleminde, X maddesinin molekül formülü nedir?
A ) Ca2CO3 B ) Ca2C2O4 C ) CaCO3 D ) CaO4

S.18) YCH3O + 5O2 ® 4CO2 + 6H2O Denkleminde Y ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A ) 12 B ) 8 C ) 6 D ) 4

S.19) C2H5OH + XO2 ® 2CO2 +3H2O Denkleminde X’in değeri hangisidir?
A ) 4 B ) 3 C ) 2 D ) 3/2

S.20) CaCl2 + X ® CaSO4 + 2NaCl Denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ile belirtilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A ) Na B ) S C ) O D ) ClBu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - Yorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status