Test Soruları ve Cevapları – Fiilde Kip, Yapı ve Zaman

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, diğerlerinden farklı bir birleşik eylemdir?
A) Odisya ile Yakup, Portekizli gemicileri temsil ediyordu.
B) Çocuklar ağaçların arasında birdenbire kayboldular.
C) Köpeğimiz “Çakal” da onları geriden takip ediyordu.
D) Aileleri, çocuklarının bizimle oynamalarına mani olurdu.
E) Onun için de ekibimiz, bazen üç kişiye iniverirdi.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yükleminde “dilek” anlamı vardır?
A) Ve böyle yana yana erişebilsem sana
B) Bu an, uğruna kül ederim varlığımı
C) Damarda kızıl-beyaz kürecikler yüzüyordu
D) Bir yaprağın renginde seni duymak ne güzel!
E) Can içre seni duyup sana uymak ne güzel!

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir?
A) Kendimizi değil, bizden istenileni yaşattık.
B) Kayaların üstünden ufka bakıp, ufku seyretmiştik.
C) Tarihin birçok kesitinde hükmetmişiz zamana
D) Sonsuzluğun olmadığını kim bizden daha iyi bilir?
E) Azgın bir deniz gibi kabımıza sığmadık, taştık.

4. (I) Burada kimse kasketini ötekine çıkarmaz. (II) Fakat herkes, herkesle ahbap olabilir. (III) Ceviz ağaçlarının altına çökebilirdi. (IV) Tabakalarınızdan birer sigara yakabilirsiniz. (V) Belki de hiç konuşmadan birbirinizden ayrılır gidersiniz.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi birleşik eylem değildir?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) I. ile V. D) IV. ile V. E) III. ile IV.

5. Hiçbirini (I)gerçekleştiremedik. Süre, an’dan (II)ayrılsaydı, zaman hayattan ayrılsaydı belki. (III)Dileseydik, bir tek bunu (IV)dilerdik. Yalnızca anılarda kendimiz (V)olduk.
Yukarıda numaralanmış eylemlerden hangi ikisi, birleşik zamanlı eylem değildir?
A) I. ve II. B) II. ve V. C) I. ve III. D) IV. ve V. E) I. ve V.

Bir tırmanış öncesinde, eski zaman fatihlerini (I)hatırladın, bildiğin dünyaların (II)sahipleriydiler. (III)Tırmanıyorum (IV)sanıyordun, (V)iniyormuşsun.
6. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış yüklemlerden hangi ikisi birleşik zamanlı eylemdir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) IV. ve V. D) II. ve IV. E) III. ve V.

(I)Büyüyelim, bakışlarımız (II)tunçlaşsın
Kaşlarımız (III)çatılsın, kılıç (IV)kaymasın
Avucumuzdan. (V)Sertleşsin dünya
7. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden hangisi, istek kipinin birinci çoğul kişisiyle çekimlenmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Zaman hızla (I)geçmiş, (II)kavurucu yazı (III)hissetmemiş, güzün ilk (IV)sararan yapraklarının göründüğü ve sonbaharın ilk rüzgârlarının insanın yüzüne (V)çarptığı vakitlerde seçim olmuştu.
Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil de fiilimsi de değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylem oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Zamanın ruhunu insan bazen kaçırabiliyor.
B) Gençler bunu, belirli bir yaşa gelmiş insandan daha iyi yansıtabiliyor.
C) İnsan şiiri, genel edebiyat tablosunun bir parçası zannediyor.
D) Bazen, iyi bir şeyler yazılmıyor diye düşünebiliyorsun.
E) Bazen de en başarısız gibi görünen şairler başarılı olabiliyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok birleşik eyleme yer verilmiştir?
A) İçimizdeki tutarlılık duygusu yara aldı ve tedirgin olduk.
B) İşimizi sevmeyince kendimizi sevebilir miyiz?
C) Buna olsa olsa ilkeselliği sömürmek denebilir.
D) Geçenlerde müdür bir arkadaşın da yanlışına tanık oldum.
E) Birkaç ay önce yeni bir grupla yeni bir yıldız keşfettik.

11. Ben okuduğum romanların kahramanları yerine bebeklerimi (I)koyar, romanların sonunu kafamda (II)tamamlar, onlarla (III)tartışır, onları (IV)konuştururdum ve bu saatlerde âdeta kendimden (V)geçerdim.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış eylemlerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I. ile II. B) I. ile III. C) III. ile V. D) I. ile V. E) IV. ile V.

12. (I)Kapadım gözlerimi ve durduğum anı hatırlamaya (II)çalıştım. Gidip yeniden izini (III)bulayım, geçtiğimi (IV)unutayım, izimin oluştuğu anda donup (V)kalayım.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangi ikisi “istek kipi”nde çekimlenmemiştir?
A) II. ve V. B) I. ve III. C) I. ve II. D) II. ve IV. E) II. ve III.

13. Bazıları da vardır, şaşkın olmadıkları halde kusurlarını göremez, kabul edemez, bir gerilimden kendilerini bir türlü kurtaramaz, zincirleme gaflarla karşı tarafın ekmeğine kat kat yağ sürerler.
Yukarıdaki cümlede kaç tane birleşik eyleme yer verilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14. “İleride kaplan var!” Tehlikenin çekiciliğine (I)kapılmıştı düşüncelerim. Bunu (II)biliyordum. Ama gidiyor, (III)buluyordu kaplanını. (IV)Sunuyordu değersiz bulduğu bedenini kaplanına. Kaplan, kendisini bulan bu ava saygı (V)duyuyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangisi, “şimdiki zamanın hikâyesi” biçiminde çekimlenmemiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Dalganın dipteki kumları havalandırarak bulandırdığı denize (I)girebilirdim. Kendimi en çok o anlarda (II)düşünürdüm. Bir otbalığı (III)salınır, belli belirsiz, (IV)uzaklaşır. Yosunların arasındaki yuvasına (V)dönerdi.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangi ikisi, birleşik zamanlı eylem değildir?
A) I. ve II. B) III. ve IV. C) II. ve V. D) II. ve III. E) IV. ve V.

16. Aşağıdakilerden hangisinde geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır?
A) Bu hüzün yüklü merasim kimedir anlamadım
B) Ayrılık vakti diyorlar, niyedir anlayamadım
C) Bahar içimde açardı beyaz çiçeklerini
D) Güz nasıl böyle habersizce gelirdi bilmem
E) Yasaklanırsa bu dünyaya tat veren şeyler

17. Köklerim, merkeze (I)ulaştı, eriyiklerle (II)karşılaştı, yandı (III)sağlamlaştı. Görünür olan her şey (IV)cılızlaştı ama onlar (V)kalınlaştı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. Bulsak da göç etsek o masal ülkesine
II. Nar ağlasa, ayva gülse, nazlansa turunç
III. Herkes neyi özlüyorsa hep senden umar
IV. Dünya gülümserse insana, hayat durur.
18. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde “istek” anlamı vardır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “dilek” anlamı yoktur?
A) Çıksam temmuzda, yurdumun dağlarına
B) Açsam susamış bağrımı dağ rüzgârlarına
C) Karşımda yatsa ovalar, bağlar sırtüstü
D) Dağlar gibi baksam tepelerden yarına
E) Yükseklere götürürdü olsaydı basamakları.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Habur nehri kıyısında bir dönme dolabın başında konaklanmıştı.
B) Aşçılar kuzu kızartıyor, kazanlarda pilav ve helva pişiriyorlardı.
C) O aralık, uzaklarda büyük bir kalabalık göründü.
D) Bizim kafile de durdu, erkekler arabalardan indiler.
E) Gördüğüm bütün hanımefendiler pek şık giyinmişlerdi.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) O gün manzaranın güzelliği hepimizi büyülemişti.
B) Annemin anlattığı “Dönme Dolap” hikâyesi içimize dokundu.
C) Geçirdiğimiz korkulu günlerin heyecanını unutmuştuk.
D) Ben korku ve dehşet içinde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum.
E) Annem bu haberi okuyunca koltuğa düşüp bayıldı.

22. Kızıldeniz’de geceler muhteşemdi. Milyonlarca fosforlu, deniz böceğiyle su engin, pırıl pırıl (I)uyanıyordu. İnsan kendini bir masal dünyasında (II)zannederdi. Hele geminin kuvvetli pervanesinden saçılan sularda sanki binlerce elektrik ampulü (III)kaynaşırdı. Kamaramızın penceresinden başımı (IV)çıkarır, bıkmadan usanmadan o pırıltıları (V)seyrederdim.
Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangi ikisi bileşik eylemdir?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile V. D) II. ile IV. E) I. ile V.

CEVAP ANAHTARI
1-E 2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-A 8-B 9-C 10-A 11-D 12-C 13-E 14-A 15-B 16-E 17-A 18-A 19-E 20-D 21-A 22-E

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status