Türk Dil Bayramıyla ilgili Kompozisyon örneği

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra ilk öncelik verilen alanlardan biri dilin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi çalışmaları oldu. Bu çalışmaların sonucunda Türk Dil Kurultayları düzenlendi. İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayının açılış günü olan 26 Eylül, Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkçenin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi yolunda Türk Dil Kurultaylarının çok önemli yeri vardır.

Türkçeyi diğer dillerin baskısından kurtarmak ve Türkçeye gere­ken değeri vermek için mücadele eden ilk devlet adamı, Karamanoğlu Mehmet Bey, hazırladığı kanunla topraklarındaki her yerde Türkçe konuşulmasını zorunlu hâle getirmiş, yani topraklarında Türk­çeyi resmî dil olarak kabul etmiştir.Osmanlıca sadece aydınlar ve memurlar tarafından kullanı­lıyordu. Osmanlı devleti çökerken dilde bir sadeleşme hareketi başladı. Dilimizdeki bu sadeleşmede öncülüğü büyük fikir adamı­mız Ziya Gökalp yapmış ve “Başka dile uymaz annemin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi,” diyerek Türk dilinin zenginliğini or­taya koymuştur.

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurum­larından biri olan Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932 tarihinde kurul­muştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nde dil ve tarihe çok büyük önem veriyordu, Önce 1931 tarihinde Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruldu. Uluslaşmada en önemli unsurlardan biri dil idi, Bunu çok iyi gören Atatürk, 11 Temmuz 1932 gecesi yanındaki arkadaşları­na “Dil işlerini düşünmek zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?” diye sor­du. Oradakilerin bu düşünceye katılmaları üzerine “Öyle ise Türk Tarih Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş Dil Cemiyeti kuralım. Adı da Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun!” diyerek bugünkü Türk Dil Kurumunun temellerini attı. Ertesi gün de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin kurulmasıyla beraber hızlı bir çalışmaya girildi. Türk Dil Kurultayının hazırlıklarına başlandı. Bu coşku ve heyecan­la Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932 tarihinde toplandı. Kurultaya çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı katıldı. Atatürk, kurultayı baştan sona kadar izlemiştir.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla iş­lensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 156 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status