Türk Harf Devrimi Haftasıyla ilgili Kompozisyon örneği

Türkler, Orta Asya’da Orhun ve Uygur alfabelerini kullandılar, İslamiyeti kabul ettikten sonra da Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Arap alfabesini öğrenmek zordu, Bu nedenle eğitim güçleşiyor, okuryazar sayısı azalıyordu. Halbuki dil akıcı, kolay okunup yazılabilir olsaydı okuryazar sayısı daha fazla olacaktı.

Bu gerçekleri fark eden Atatürk, uzman dil bilimcilerini topla­dı. Onlardan Türkçemizin yapısına en uygun alfabeyi hazırlama­larını istedi, 1927-1928 yılları arasında çalışmaları tamamlayan bi­lim kurulu, Latin harflerinden oluşan bir Türk alfabesi oluşturbu, Atatürk, 9 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul’un, Sarayburnu semtinde yapılan toplantıda yeni harfleri halkımıza tanıttı, Ata­türk, burada yaptığı konuşmada, “Türk harflerinin kadın, erkek herkese öğretilmesi yurtseverlik ve ulusseverliktir,” diyerek konu­nun önemini belirtmiştir.

Aynı konuşmasında, Türk ulusunun yüzde yirmisinin okuryazar olduğunu, bunun da ulus olarak utanılacak bir durum olduğunu söyledi, Hâlbuki böyle bir ulusun utanmaya değil, övünmeye layık olduğunu belirtti, Türk ulusundan kısa süre­de yeni alfabeyi öğrenmesini istedi,

Türk ulusu, Ata’sının bu isteğini yerine getirmek için olağanüs­tü bir gayret gösterdi, Halk-aydın dayanışması sonucu okuryazar oranı hızla artıyordu. Yurdun her tarafına yeni alfabeler gönderi­liyor, gazete ve kitaplar yeni alfabeyle basılıp yayınlanıyordu, Açılan okuma yazma kurslarına halk coşkuyla katılıp okuma-yazma öğreniyordu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesini onayladı, 1 Ocak 1929 tarihinden itibaren devlet daire­lerindeki yazışmalar yeni Türk harfleriyle yapılmaya başladı.

Yurdumuzda her yıl 1 Kasım günü Harf Devrimi kutlanır, Rad­yo ve televizyonlarda bu devrimin önemini belirten konuşmalar yapılır, Gazetelerde ve dergilerde Harf Devrimi’nin önemini belir­ten yazılar yazılır, Okullarımızda Harf Devrimi’nin önemini belirten yazılar resimler ve şiirler, panolarda sergilenir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 183 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status