Ünlü Mantıkçılar Kimlerdir?

İslam Dünyasında Mantıkçılar

Mantık üzerine ilk bütünsel düşünme ve araştırmayı Aristoteles yapmıştır.

Mantık üzerine altı kitap yazmıştır ve bu kitaplar o öldükten sonra Organon başlığı altında toplanmıştır.

Bunlar; Kategoriler, Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler, Sofistik Kanıtlar, daha sonra da Poetika ve Retorik ve Porfiryos’un İsagoji’si de eklenmiştir.

Organon Porfiryos tarafından sadeleştirilmiş, M.S. 6’da, Boetyus tarafından Latinceye çevrilmiştir. Ortaçağ boyunca Aristo’nun öncülük ettiği Skolastik düşünce hakimiyetini sürdürmüştür.

Ünlü Mantıkçılar

unlu-mantikcilar-kimlerdir-

Kindi (Alkindus) (805–873)

Farabi (Alfarabi) (873–950)

İbn Sina (Avicenna) (980–1037)

İbn Hazm (994-1064)

Gazali (Algazel) (1058–1111)

İbn Rüşd (Averroes) (1126–1198)

Fahreddin Razi (1149-1210)

Şahabeddin Sühreverdi (Sohrevardi) (1155-1191)

Ibn al-Nafis (1213-1288)

İbni Teymiyye (1263-1328)

Muhammad ibn Fayd Allah ibn Muhammad Amin al-Sharwani (15th century)

Lotfi Zadeh (b. 1921)

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 486 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status