Ünlü Matematikçiler ve Matematiğe Kazandırdıkları

Ünlü matematikçiler kimlerdir. Ünlü matematikçiler ve matematiğe kazandırdıkları. Yaşadıkları dönemlerinin yanı sıra günümüzde’de matematik konusunda faydalanılan ünlü matematikçiler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLER VE MATEMATİĞE KAZANDIRDIKLARI

Arkhimedes (Arşimet) M.Ö. 287-212 Eski Yunanlı matematikçi Suyun kaldırma kuvvetini buldu. Bir parabol problemini çözerken sonsuz küçükler hesabına yaklaştı. Bu nedenle birçok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı Arkhimedes’tir.
Anaxagoras (Anaksagoras) M.Ö. 500-428 Eski Yunanlı matematikçi Yaşadığı dönemdeki yaygın kanının aksine, gök cisimlerinin Dünya ile aynı yapıda olduğunu, söyleyerek tepki çekmiştir. Çünkü o dönem Güneş’in Tanrı olduğuna inanılıyordu. Felsefede “ana madde” ve “ilk hareket ettirici neden” öğretilerinin sahibidir.
Auguste Comte (Ogüst Komt) 1798-1857 Fransız matematikçi Sosyolojinin babası…

Augustus De Morgan (Ogüst Dö Morgın) 1806-1871 İngiliz matematikçi Mantık konusunda geçen De Morgan kurallarını bulmuştur.
Alfred North Whitehead (Alfred Nort Vaythed) 1861-1947 İngiliz matematikçi Bertrand Russell’la birlikte Principia Mathematica (Prinsipya Matematika) adlı kitabı yazdı.
Arthur Cayley (Artur Koyli) 1821-1895 İngiliz matematikçi “Temel Eliptik Fonksiyonlar” kitabının yazarı…
Augustin Louis Cauchy (Agustin Lui Koşi) 1789-1857 Fransız matematikçi Cauchy-Riemann denklemleri, Cauchy teoremi ve Cauchy integral formülüne imzasını attı.
Adrien Marie Legendre (Adriyen Mari Lejand) 1752-1833 Fransız matematikçi “Eliptik Transandantlar Kuramı” adlı inceleme kitabının yazarı…
Ali Kuşçu 1403-1474 Türk matematikçi Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmıştır. Matematik yanında astronomi konusunda da uzmandı.
Ali Nesin 1956-? Türk matematikçi Aziz Nesin’in oğlu… “Matematik ve Korku” kitabının yazarı… Üç ayda bir yayınlanan “Matematik Dünyası” dergisini çıkarıyor. Türkiye’nin sayılı matematik profesörlerinden olup halen Bilgi Üniversitesi matematik bölüm başkanlığı ve Nesin vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.
Blaise Pascal (Blez Paskal) 1623-1662 Fransız matematikçi Binom açılımındaki katsayıları veren Pascal üçgenini buldu. Mekanik bir hesap makinesi tasarladı.
Bertrand Russell (Bertrand Rasıl) 1872-1970 Britanyalı matematikçi Felsefe alanında “mantıksal atomculuk” öğretisini geliştirdi. Whitehead’le birlikte “Principia Mathematica” kitabını yazdı.
Bernhard Riemann (Bernard Riman) 1826-1866 Alman matematikçi Riemann hipotezinin sahibi…
Bernhard Bolzano (Bernard Bolzano) 1781-1848 İtalyan asıllı Çek matematikçi Bolzano-Weierstrass teoreminin sahibi. İlgi alanı sonsuzlar paradoksu idi.
Beni Musa Kardeşler (Musa’nın Oğulları): Ahmed, Hasan, Muhammed 9. yüzyıl Arap matematikçiler Doğum tarihleri bilinmemekle birlikte, sadece kayıtlarda Muhammed’in 873 yılında öldüğü kaydediliyor. Abbasi halifesi Memun devrinde Bağdat’ta yaşayan bu Müslüman matematikçi kardeşler, mekanik aletler yapmanın yanında “Kitab-ı Mahrutat” adında bir de kitap yazdılar.
Bernoulli (Bernolli) Kardeşler: Jacques (Jak), Johann (Yohan), Daniel (Danyel) 17. ve 18. yüzyıl İsviçreli matematikçiler Jacques Bernoulli (1655-1705), Bernoulli sayılarını buldu… Johann Bernoulli (1667-1748), l’Hopital kuralı olarak bilinen kuralı keşfetti… Daniel Bernoulli (1700-1782), Bernoulli prensibini buldu…
Bonaventura Cavalieri (Bonaventura Kavalyeri) 1598-1647 İtalyan matematikçisi Prizmaların hacmiyle ilgili Cavalieri aksiyomunun sahibi…
Carl Friedrich Gauss (Karl Fridrih Gavz) 1777-1855 Alman matematikçi Daha çocuk yaşta Gauss yöntemini buldu. Sayılar kuramını ortaya attı. “Matematikçilerin prensi” olarak da anılan bu matematikçi, birçok otoriteye göre, Antik çağlardan bu yana yaşamış en büyük matematikçidir.
Christian Felix Klein (Kristiyan Feliks Klayn) 1849-1925 Alman matematikçi Klein şişesinin mucidi…
Christian Goldbach (Kristiyan Goldbah) 1690-1764 Prusyalı matematikçi Goldbach hipotezinin sahibi…
Charles Babbage (Çarls Babaj) 1791-1871 İngiliz matematikçi Programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya attı…
Claude Shannon (Klod Şenın) 1916-2001 Amerikalı matematikçi Shannon sayısını buldu…
Colin Maclaurin (Kolin Makloren) 1698-1746 İskoçyalı matematikçi Maclaurin elipsoitlerini buldu…
Cahit Arf 1910-1997 Türk matematikçi Hasse-Arf teoremini ortaya attı…
Diophantos (Diyofantus) 325-400 Yunanlı matematikçi Diophantos denklemlerini buldu. Aritmetika kitabının da yazarı…
De Moivre (Dö Muavr) 1667-1754 Fransız matematikçi De Moivre formülünü buldu…
David Hilbert (Deyvid Hilbert) 1862-1943 Alman matematikçi Hilbert uzayı kavramına öncülük etti…
Elealı Zenon M.Ö. 490-430 Eski Yunanlı matematikçi Parmenides’in öğrencisi olan Zenon, Aşil ve ok paradokslarıyla meşhurdur…
Evangelista Torricelli (Evancelista Toriçelli) 1608-1647 İtalyan matematikçi Hava basıncını ölçmek için kullanılan cıvalı barometreyi buldu…
El-Harezmi 780-850 Türk matematikçi Cebirin kurucusu olarak kabul edilir. “Hesab-ül Cebir vel-Mukabele” adlı bir de kitabı var… Abbasi halifesi Memun’un emrinde Bağdat Saray Kütüphanesinde çalıştı.
Evariste Galois (Evarist Galua) 1811-1832 Fransız matematikçi Galois teoremini ortaya attı ve girdiği bir düelloda yaşamını yitirdi.
François Viete (Fransuva Viyet) 1540-1603 Fransız matematikçi Pi sayısını dokuz ondalık basamağa kadar hesapladı, Viete kuralını buldu.
Giovanni Ceva (Covanni Seva) 1647-1734 İtalyan matematikçi Seva teoremini buldu
Gabriel Cramer (Gabriyel Kıramer) 1704-1752 İsviçreli matematikçi Denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan Cramer yöntemini buldu.
George Bole (Corc Bul) 1815-1864 İngiliz matematikçi Sembolik mantığın kurucularındandır…
Georg Cantor (Corc Kantor) 1845-1918 Alman matematikçi Kümeler kuramının kurucusudur…
Gottlob Frege (Gotlob Frege) 1848-1925 Alman matematikçi ve mantıkçı Önermeler (sembolik) mantığının kurucularından…
Giuseppe Peano (Gisep Pöno) 1858-1932 İtalyan matematikçi Peano aksiyomlarını ortaya attı…
Godfrey Hardy (Gadfrey Hardi) 1877-1947 İngiliz matematikçi Hintli matematikçi Ramanujan’ı Hindistan’dan İngiltere’ye getirdi. “Bir Matematikçinin Savunması” adında bir de kitabı var…
Gaspard Monge (Gaspar Monj) 1746-1818 Fransız matematikçi Tasarı geometrinin (üç boyutlu analitik geometrinin) kurucusudur.
Galileo Galilei (Galilo Galile) 1564-1642 İtalyan matematikçi, fizikçi, gökbilimci ve filozof Dünya dönüyor, dedi ve skolastik düşünceye ters düştü.
Gottfried Leibniz (Gotfrid Laybniz) 1646-1716 Alman matematikçi ve filozof Calculus (Kalkulus) un temel teoremini keşfetti.
Hipparkhos (Hiperkus) M.Ö. 190-127 Eski Yunanlı matematikçi ve astronom Trigonometriyi buldu…
Henri Poincare (Henri Puvankare) 1854-1912 Fransız matematikçi Poincare varsayımını ortaya attı…
Hermann Amandus Schwarz (Herman Amandus Şıvarz) 1843-1921 Alman matematikçi Minimum yüzeyler kuramı üzerinde çalıştı, ayrıca Schwarz eşitsizliğinin sahibi.
Isaac Newton (Ayzek Nivton) 1643-1727 İngiliz fizikçi ve matematikçi Yerçekimi kanununu buldu. Türev ve integralin mucididir.
Ian Stewart (İvan Stivırt) 1945-? İngiliz matematikçi Geometride yaygın olarak kullanılan Stewart teoremini buldu…
İskenderiyeli Menelaus 70-140 Eski Yunanlı matematikçi ve gökbilimci Geometride kullanılan Menelaus teoremini buldu…
Janos Bolyai (Yanoş Bolyai) 1802-1860 Macar matematikçi Öklid’in paralellik aksiyomunu kanıtlamaya çalıştı, ama başaramadı(Zaten aksiyomlar kanıtlanmaz).
Joseph Fourier (Josef Furiyer) 1768-1830 Fransız matematikçi Fourier serilerini buldu…
John von Neumann (Con fon Noyman) 1903-1957 Macar asıllı Amerikalı matematikçi Bilgisayarın atası sayılan ENIAC adlı bir elektronik hesaplayıcı yaptı…
Joseph Louis Lagrange (Josef Lui Lagranc) 1736-1813 İtalyan-Fransız matematikçi ve astronom Matematikteki toplam sembolünü ( ∑ ) ilk kez o kullandı…
John Nash (Con Neş) 1928-? Amerikalı matematikçi Nobel Ekonomi ödülü almış dahi bir matematikçi. Oyun teorisini geliştirdi. Yaşamı boyunca şizofreni hastalığıyla da uğraşmak zorunda kalan John Nash’in yaşamı “Akıl Oyunları” filmine konu oldu.
John Venn (Con Ven) 1834-1923 İngiliz mantıkçı, filozof ve matematikçi Venn şemasını buldu…
Jean- Dominique Cassini (Jan Dominik Kassini) 1625-1712 Fransız-İtalyan matematikçi ve astronom Satürn gezegenini incelemek üzere 1997’de uzaya fırlatılan uzay aracına onun adı verildi.
John Napier (Con Napyer) 1550-1617 İskoçyalı matematikçi Logaritmayı buldu…
Jean Le Rond d’Alembert (Jan Lö Rond Dalember) 1717-1783 Fransız matematikçi Denis Diderot (Dönis Didero) ile birlikte Encyclopedie (Ansiklopedi) dergisini çıkardılar…
Kurt Gödel (Kurt Gödel) 1906-1978 Avusturyalı matematikçi Gödel numaralandırması tekniğini buldu…
Karl Weierstrass (Karl Vayrştras) 1815-1897 Alman matematikçi Limit, süreklilik ve yakınsaklık kavramları üzerinde çalıştı…
Leonhard Euler (Leonard Öyler) 1707-1783 İsviçreli matematikçi ve fizikçi Doğal logaritmaya katkılarından dolayı, Euler sabiti denen doğal logaritmadaki e sabitine onun adı verildi. Euler özdeşliğini buldu.
Lazare Carnot (Lazar Karno) 1753-1823 Fransız matematikçi Üçgende kullanılan Carnot teoremi buldu…
Leonardo Fibonacci (Leonardo Fibonaççi) 1170-1250 İtalyan matematikçi Fibonacci sayılarını buldu. Liber Abaci (Liber Abaçi) adında bir kitap yazdı.
Lewis Carrol (Livis Kerıl) 1832-1898 İngiliz yazar, matematikçi, mantıkçı, papaz ve fotoğrafçı “Alice (Alis) Harikalar Diyarında” adındaki kitabıyla meşhur.
Ludwig Wittgenstein (Ludvig Vitgenştayn) 1889-1951 Avusturyalı filozof ve matematikçi Dil felsefesi konusunda çalıştı…
Marquis de l’Hopital (Marki dö Lopital) 1661-1704 Fransız matematikçi Limit hesaplamada kullanılan l’Hopital kuralını buldu…
Morris Kline (Moris Klayn) 1908-1992 Amerikalı matematikçi “Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir” sözüyle meşhur.
Michel Rolle (Mişel Rol) 1652-1719 Fransız matematikçi Rolle teoremini buldu…
Niels Henrik Abel (Nils Henrik Abel) 1802-1829 Norveçli matematikçi 5. dereceden polinom denklemleri çözdü. Analizde kullanılan Abel teoremini buldu…
Nikolai Lobachevsky (Nikolay Lobaçevski) 1792-1856 Rus matematikçi Öklid dışı geometrinin kurucusu…
Öklid M.Ö. 330-275 Eski Yunanlı matematikçi Öklid bağıntısını buldu
Ömer Hayyam 1048-1131 İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom Binom açılımında katsayıları veren Pascal üçgenini aslında o buldu. Celali takvimini hazırladı. Rubailer yazdı. Bazı kaynaklara göre Hasan Sabbah’la ilişki halindeydi…
Pythagoras (Pisagor) M.Ö. 580-500 İyonyalı filozof ve matematikçi Pisagor bağıntısını buldu. Pisagorculuk denen felsefi akımın kurucusudur.
Pierre de Fermat (Piyer dö Ferma) 1601-1665 Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçi Fermat’nın Son Teoremi denen teoremle ünlenmiştir. Bu teorem, 1994 yılında İngiliz matematikçi Andrew Wiles (Endruv Vayls) tarafından kanıtlandı.
Pierre-Simon Laplace (Piyer Simon Laplas) 1749-1827 Fransız matematikçi ve gökbilimci Laplace denklemini buldu…
Pierre Frederic Sarrus (Piyer Frederik Sarus) 1798-1861 Fransız matematikçi Determinant hesaplamada kullanılan Sarrus kuralını buldu…
Ptolemaios (Batlamyus) 85-165 Eski Yunanlı gökbilimci, matematikçi Dünya merkezli bir evren modeli tasarladı…
Pergeli Apollonius (Apollonyus) M.Ö. 262-190 Eski Yunanlı matematikçi Konikler dediğimiz elips, çember, hiperbol ve parabol üzerine yaptığı çalışmalarıyla meşhur.
Rene Descartes (Röne Dekart) 1596-1650 Fransız matematikçi ve filozof Analitik geometrinin kurucusudur.
Rudolf Carnap (Rudolf Karnap) 1891-1970 Alman asıllı Amerikalı mantıkçı ve düşünür Olasılık kuramı ve tümevarımsal çıkarım konularına büyük katkı yapmıştır…
Roger Garaudy (Roje Garodi) 1913-? Fransız yazar ve matematikçi Bir dönem Fransız Komünist Partisine üye iken 1982’de Müslüman olmuştur.
Srinivasa Ramanujan (Srinivasa Ramanujen) 1887-1920 Hintli matematikçi 1729 sayısına Hardy-Ramanujan sayısı denir. Bu sayı, iki küpün toplamı olarak iki farklı şekilde yazılabilen en küçük doğal sayıdır. 1729=123+13=103+93
Thales (Tales) M.Ö. 624-546 Antik Yunanlı matematikçi ve filozof Tales teoremini buldu. Eski Yunan’ın yedi bilgesinden biridir…
Uluğ Bey 1393-1449 Türk matematikçi Timur’un torunlarından olup, Timur İmparatorluğunun 4. sultanıdır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 197 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status