Ya İstiklal Ya Ölümle ilgili Kompozisyon örneği

Bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün mânasıyla koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte bağımsızlık ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş mânasını, yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez prensip Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakârlığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki, devamlı olarak insanlığın hürmet ve saygısına lâyık bir topluluk olarak düşünülebilirler.

1919 tarihinden sonra vatanın her karışı işgal edilmiş padişah eli kolu bağlı şekilde İngiliz baskısı ile yönetilmekte ve halk tedirgin şekilde çırpınmaktaydı. Taki ulu önderimiz bu konuda yola çıkana dek. Ulu önderimizin aklındaki tek düşünce ya istiklal ya ölümdü. Bunu her seferinde belirtti. Bizim yüzyıllar boyu bağımsızca yaşadığımızı ve bağımsızlığımızın bizlerin karakteri olduğunu belirtti her zaman. Ne amerikan mandasını ne İngiliz himayesini ne de bir başkasını çözüm gördü. Tek çare istiklal uğruna savaşmaktı. Bizler onun sayesinde bugün rahatlıkla yaşıyoruz. Mustafa Kemal Sayesinde hem istiklalimizi hem de demokrasiyi kazandık. Milletimizin kaderi bu şekilde çıkmaza sürüklenirken Ulu önderimiz bizlere hedefimizi gösterdi: Ya istiklal ya ölüm.

Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldıgımız vazifenin temel ruhudur Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakkında şüphe yok ki çok düşündük Fakat netice olarak edindiğimiz görüşve iman, bunda, muvaffak olabilecegimize dairdir Biz, böyle işe başlamış adamlarız
Bizden evvelkilerin işledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zan olunan bağımsızlığında kayıtlı bulunuyordu şimdiye kadar Türkiye’yi, medeniyet dünyasında kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doğmaktadır Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün yaşama kabiliyetinden soyunma ve uzaklaşmasını gerektirebilir Biz; yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz Bilgin, cahil, istisnasız bütün millet fertleri, belki içinde bulundukları güçlükleri tamamen anlamaksızın, bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir O nokta; tam bağımsızlığımızın temini ve devam ettirilmesidir.
Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mânası ile bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir Biz, bunu temin etmeden barış ve sükûna erişeceğimiz inancında değiliz.

Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun bagımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık olamaz. Yabancl bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinligi itiraftan başka bir şey degildir. Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 157 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status