Divanı Lügatit Türk

Divân-ı Lügati’t Türk Nedir? Kaç Yılında Kim Tarafından Yazılmıştır – Divân-ı Lügati’t Türk’ün Özellikleri, Önsözü ve Bölümleri Divân-ı Lügati’t Türk Nedir? Kaç Yılında Kim Tarafından Yazılmıştır – Divân-ı Lügati’t Türk’ün Özellikleri, Önsözü ve Bölümleri

Divân-ı Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür. Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğü olup, Orta Asya yazı Türkçesi hakkında varolan en kapsamlı ve önemli dil anıtıdır...

Eğitim0 yorum
DMCA.com Protection Status