türkçe

Test Soruları ve Cevapları – Sıfatlar (Test 1) Test Soruları ve Cevapları – Sıfatlar (Test 1)

1. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşmış sıfat olur ve adlaşmış sıfatlar da ad gibi tamlama kurabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır? A) Sesimiz..

Test Soruları ve Cevapları – Zamirler Test Soruları ve Cevapları – Zamirler

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır? A) Diğeri her şeyden vazgeçmeye hazırdı o günlerde. B) Bizim iki sesimiz olmalı bu zor günlerde. C) Sevdiği insana..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 5) Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 5)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük kullanılması”nın neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır? A) Matematik dersleri, cuma günlerinin kâbusu oluyordu. B) Öğretmenin asık yüzü, bezgin tavrı gözümün önüne gelirdi. C)..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 4) Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 4)

1. Yeniliklere başlanmış olmasına karşın, sonradan gelenler devam ettirememişlerdir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği B) Özne-yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Sözcüğün yanlış..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 3) Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 3)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Zafere ulaşmak için son bir gayrette daha bulunmamı istemişti. B) Girişimimin başarısızlıkla sonuçlanması karşısında duyduğu üzüntüyü anımsıyorum. C) O günden sonra..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 2) Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 2)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Don Juan, herkesi benim etrafımda toplanmaya çağırdı ve toplandılar. B) Bu koşullar altında benim için yapabilecekleri tek şey, bana iyi şanslar..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 1) Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları (Test 1)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük kullanımından” kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Şarkıların kısa ve esprili sunuşlarını bizzat kendi yapardı. B) Osmanlı ailelerinin ince geleneği ile yetişmişti. C) İlgisizlik..

Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları Test Soruları ve Cevapları – Anlatım Bozuklukları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Herkes hafızasından yakınır, ama kararından asla yakınmaz. B) Sokaklarda insanlar neşeden çılgına dönmüşlerdi. C) Ben de o sırada merdiven başında, ezberlediğim..

Test Soruları ve Cevapları – Paragrafta Ana Düşünce (Test 5) Test Soruları ve Cevapları – Paragrafta Ana Düşünce (Test 5)

1. Refik Halit yazmaya mizah dergilerinde yergi ve taşlamalarla başladı. Ömrü boyunca sürdürdüğü yazı hayatında eleştiriden, alaydan kaçınmadı. Günlük gazetelere yazdığı, o günün politik konumunu ya da gündelik hayatını anlatan..

Test Soruları ve Cevapları – Paragrafta Ana Düşünce (Test 4) Test Soruları ve Cevapları – Paragrafta Ana Düşünce (Test 4)

1. Yazarlar sizin bilmediğiniz bir karanlığın çocuklarıdır. Sizin bilmediğiniz bir acıyı çektiklerinden öfkeli ve isyankârdır. Hayatın çeperlerine sığmayan kanatlarıyla ne bu hayatı bırakıp gidebiliyorlar ne de bu hayatın içinde yaşayabiliyorlar...

DMCA.com Protection Status