Dünyanın En Güçlü Köpeği – Kangal Köpekleri

Yapısı gereği Avrupa kökenli ırklar gibi suni olarak üretilmediğinden, kangal köpeklerinin eğitimi diğer ırklara göre daha zordur. Doğal yollar ile üreyen safkan bir ırk olması nedeni ile kangal köpeklerinin eğitimi, 3 aylıktan itibaren uzman bir eğitmen tarafından verilmelidir. Kangal köpekleri sürüleri, insanları ve evleri koruma içgüdüsüne sahip olduklarından dolayı kendi zekaları ile hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Sahibi ile arasında diğer birçok ırkta görülmeyen son derece güçlü bir bağ olan kangallar, sahiplerinin isteklerini çoğu zaman komut gerektirmeden yerine getirebilmektedir.

Kangal köpekleri genetik olarak son derece kaslı ve kuvvetli bir bedene sahiptir ve ağırlıklarının 2-3 katını ağızları ile sürükleyebilmektedir. Bu bedensel yapılarından ve genetik çoban köpeği özelliğinden dolayı kapalı alanlarda yaşamaya uygun hayvanlar değildir. Çocuklu aileler için son derece ideal bir köpek cinsi olan kangallar, mümkün olduğunca geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Ailelerin çocuklarını sahiplenerek onları korumak istemeleri ve geniş bir alana sahip olarak kendi otoriterini diğer hayvanlara hissettirmek istemeleri nedeniyle, bahçeli evlerde yaşamaları çok daha uygudur. Kangal köpekleri doğal yaşam koşullarına uyum sağlayarak safkan bir ırk olarak ürediğinden, son derece yoğun tüylü bir kürke sahiptir. Bu nedenle kangal köpeği sahiplerinin en azından haftada bir defa sert kıllı bir fırça ile köpeklerini taraması, kürklerinin çok daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlayacaktır. Genel olarak bakımı çok kolay olan kangal köpekleri, hareket edebilecek ve özgür yaşayabilecek yaşam alanlarına ihtiyaç duymaktadır.

dunyanin-en-guclu-kopegi-kangal-kopekleri

Kökeni

Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen, Orta Asya’dan göç eden Kanglı (Kangar) Türk boyunun, göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülür. Orhan Yılmaz, “Kangal Köpeği / Tarihi-Tanıtımı-Yetiştirilmesi-Islahı” adlı kitabında “Kanglı” Türk boyunun Orta Asya’dan göç ederken yanlarında üç şeyi getirdikleri; bunların at, it ve koyun olduğunu söyler. 11 Temmuz 2003’te düzenlenen I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nun sonuç bildirisinde, “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı olduğu” kabul edilmiştir. Kangallar en geç 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanları tarafından üretilmiş ve samson olarak adlandırılmıştır. Doğan Kartay, hem “Türk Çoban Köpeği Kangal” kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumunda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay’ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “samson” kelimesine atfen kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir.

Özellikleri

Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya’da üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde kangaldan bahseder. Bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazar.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Hayvanlar Alemi - 6.758 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status