Kadın Kocasına Nasıl İtaat Etmeli?

Hep tartışma çıkar bu konularda. Kadınlar ve erkekler eşittir denilir ve konu kapanır. Sevgili Peygamberimiz den kadının kocasına itaati hakkında bazı hadisler yer alıyor. Gelin birlikte bakalım.

Kadının Kocasına İtaati Nasıl Olmalıdır?

Rasûlullâh (SAV) Efendimiz bir Hadis’i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır :

 • ” Kadın, Kocasının evi ve çocuğu üzerinde güdücü çobandır” (Buhari, Müslim)

Kadın, kocasının doğru ve helal olan emrine itâat etmesi ve son derece hürmet etmesi lazımdır.

Rasulullah (SAV) Efendimiz bir Hadis’i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur :

“Eğer ben, bir (Allah’u Teâladan başka) kimseye, diğer bir kimse için secde etmesini emretseydim; kadının kocasına secde etmesini emrederdim ” (Tirmizi)

Kocasına son derece itaat edip o haliyle ölen kadının fazilet ve derecesi şu mealdeki Hadis’i Şerifle beyan edilmiştir:

 •  “Her hangi bir (Mü’min) kadın, ölür ve kocası da o kadından razı olursa, (o imanlı ve itâatkar kadın) Cennete girer” (Tirmizi)

Kocasının gönlünü kıran ve itaat etmeyen kadın hakkında da çok Hadis’i Şerifler mevcuttur;

Rasulullah (SAV) Efendimiz bir Hadis’i Şerif de meâlen buyuruyor :

 • “Dünyada bir kadın, kocasına eziyet ettiği vakit: (O Kocasının cennetteki) Hurisi, Allah (CC) senin belânı versin (Benim Efendime) eziyet etme, zira o (eziyet ettiğin kocan) senin yanında misafirdir Pek yakında senden ayrılacaktır” (Tirmizi)

Yukarıdan belirtilen hadisler gereğince, Müslüman olan her kadın, Allah (CC)’a olan vazifelerini yerine getirmekle beraber, kocasına itaat etmekle mükelleftir. Kocasının meşru olan her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışması, kocasının evini beklemesi, çocuklarına bakması, yiyecek ve içeceklerini pişirmesi ve evin her türlü temizlik işlerini yapması lâzımdır.

Rasulûllâh (SAV) Efendimiz bir Hadis’i Şerif de meâlen şöyle buyuruyor :

 • “Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, nâmusunu (zinadan) muhafaza eder ve kocasına itaat ederse, Rabbisi (CC)’nin cennetine girer” (İbni Hibban, Aynul İlim, C,/,414)

Bu hadis’i Şerifin hükmünü kendisinde toplayan kadına ne mutlu, toplamayana da ne kadar yazık ve zavallıdır Zira fâni dünyanın çirkine dalıp hakkı unutmuştur Burada Mehmed Zihni merhumun “Meşahirünnisâ” adlı eserinde zikri geçen şu gerçeği nakletmek çok yerinde olacak :

Medine’i münevvereli Esmâ (RA) isminde edip ve fasih olan bir kadın, diğer kadınların temsilcisi olarak Rasulüllah (SAV)’ın huzûruna gelip şu sözleri söylemiştir :

 • “Anam Babam sana fedâ olsun Ya Rasûlüllah (SAV), ben kadınlar tarafından elçi olarak geldim Hakteâla seni bütün erkek ve kadınlara Peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbına îman ettik. Lâkin biz ki, kadınlarız, sizin evlerinizde kapanıp kalmış ve şehevâni ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız ve çocuklarınızı taşımakta bulunmuşuzdur,

Siz ise, Cuma namazları kılmak, cami ve cemâata çıkmak ve hastaya gidip hal hatır sormak ve cenâzelerde bulunmak ve birde fazla defalarca haccedebilmek gibi fazîletler ile bize fâik (Üstün) olmuşsunuzdur. Bunlardan hepsinin eftali de, Allah (CC) yolunda cihaddır Lâkin erkek kısmı hacc veya Umre etmek veyahut kâfirlerle mücâhede ve muhârebe etmek üzere evinden çıktığı vakitlerde, sizin mallarınızı biz hıfzeder ve iplik eğirip elbiseler yaparız ve çocuklarınızı besleriz

Şimdi bu hâlde bizler o faziletlerin ecir ve hayrında sizlere iştirak edemez miyiz ?”

Esmâ (RA)’nın bu sözü üzerine Hz Peygamber (SAV) bu sözlerin güzelliğine işâret ederek şöyle cevap veriyor :

 • “Ey Kadın, Anla ve taraflarından gelmiş olduğun kadınlara da, anlat ki, kadın kısmının kocasını kendinden hoşnut etmesi, o faziletlerin hepsine muâdil olur,”

Yalnızca bu hadis dahi kadının eşine karşı nasıl davranması gerektiğini anlatmaya kâfidir. Kadının, eşine olan ilk ve tek vazifesi itaattir. İtaat hususunu birçok başlıklara ayırmamız ve incelememiz mümkündür.

 •  Yatağını terk etmemesi
 •  Eşine eziyet etmemesi
 •  Onun için süslenmeye önem vermesi
 •  Daima güler yüzlü ve tatlı dilli olması
 •  Ona hizmet etmesi (ev işlerini görmesi)
 •  Eşini razı/memnun etmek için büyük gayret göstermesi
 •  Allah’ın Dava’sında ona daima yardımcı olmasıdır. (vs.)
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kadın - 27 viewsYorum Yazın
Etiketler: / /

Serkan Gönültaş

Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Bu siteyi kurmamın amacı insanımız için faydalı olmak, insanlarımızı bilgilendirmek. Yazılım alanında daha çok bilgili olduğum için yazılım ile ilgili konulara ağırlık veriyorum. Diğer arkadaşlarımız da alanları ile ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Umarız hayat ile ilgili her konuda sizlere yardımcı oluruz.
DMCA.com Protection Status