Edebiyat Ders Notları

Sponsorlu Bağlantılar
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Ders Notları (10. Sınıf) Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Ders Notları (10. Sınıf)

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER: Edebiyatımız, hiçbir yazılı belge bulamadığımız çok eski dönemlerde başlamış ve birbirinden farklı kollar halinde gelişmek suretiyle günümüze kadar süregelmiştir. Başlangıcından günümüze kadar aynı milli ruhun,..

Göstermeye Dayalı Edebi Metinler Ders Notları (9. sınıf) – Tiyatro,Ortaoyunu,Meddah ve Köy Seyirlik Oyunları Göstermeye Dayalı Edebi Metinler Ders Notları (9. sınıf) – Tiyatro,Ortaoyunu,Meddah ve Köy Seyirlik Oyunları

GÖSTERMEYE DAYALI EDEBİ METİNLER * Olayı bir topluluk önünde canlandırma esasına dayanan metinlerdir. * Ortaoyunu,karagöz,komedi,dram… gibi türler bu bölüme girer. TİYATRO Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi..

Anlatmaya Dayalı Edebi Metinler Ders Notları (9. Sınıf) Anlatmaya Dayalı Edebi Metinler Ders Notları (9. Sınıf)

A- ANLATMAYA DAYALI EDEBİ METİNLER * Bir olayı anlatmaya dayanan edebi metinler masal,destan, halk hikayesi… gibi metinlerdir. * Bu metinler dış dünyaya ait olayları kişi,zaman ve mekana bağlı olarak okuyucuya..

Şiir ve Yorum, Yorum Nedir? (9. Sınıf Ders Notları) Şiir ve Yorum, Yorum Nedir? (9. Sınıf Ders Notları)

Okuyucunun metni, yazıyı kendi birikimlerine, özelliklerine, kültürüne, zevkine ve hayal gücüne göre anlamlandırmasına “yorum” denir. Güzel bir yorum için: Öncelikle şiirin yapısal özelliklerini, dil ve üslubunu, temasını belirlememiz gerekir. Sonra..

Şiirde Tema, Şiirde Tema Örnekleri, Şiirde Tema Nedir Ders Notları (9. Sınıf) Şiirde Tema, Şiirde Tema Örnekleri, Şiirde Tema Nedir Ders Notları (9. Sınıf)

Konunun anlamı: Üzerinde söz söylenilen, fikir yürütülen, yazı yazılan herhangi bir olay, düşünce veya duruma konu denir. Tema: Şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Şiir bir düşünce..

Şiirde Yapı, Şiirin Yapı Özellikleri, Şiirde Yapı Nedir Ders Notları (9. Sınıf) Şiirde Yapı, Şiirin Yapı Özellikleri, Şiirde Yapı Nedir Ders Notları (9. Sınıf)

Şiirin yapısını oluştura faktörler ses ve anlam kaynaşmasıdır. Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, kıt’a, bent, mısra gibi isimler verilir. Dize, beyit, dörtlük gibi birimlerle ölçü, kafiye düzeni, tema..

Şiir Dili, Şiir Dilinin Özellikleri Ders Notları (9. Sınıf) Şiir Dili, Şiir Dilinin Özellikleri Ders Notları (9. Sınıf)

Şiir insanın duygu, coşku, özlem ve hayallerini kendine özgü bir dille ifade eder. Dili daha canlı, daha güzel ve daha etkili hâle getirerek ona bir kimlik kazandırır. Şair günlük dildeki..

Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim) Ders Notları (9. Sınıf) Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim) Ders Notları (9. Sınıf)

Şiirde ahenk 9. sınıf ders notları: Ahenk: Ahenk kelimesi uyum anlamına gelmektedir. Edebiyatta ise kelimelerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün olması anlamındadır. Şiirde ahenk; ustaca kullanılan ses..

Şiir ve Zihniyet, Şiir ve Zihniyet İlişkisi Ders Notları (9. Sınıf) Şiir ve Zihniyet, Şiir ve Zihniyet İlişkisi Ders Notları (9. Sınıf)

Her edebî metin sanatkârın dünya görüşünü, her sanatkâr da içinde yaşadığı çevrenin ve dönemin sanat anlayışını, sosyal, siyasî, dinî, ekonomik, askerî ve kültürel hayatının özelliklerini ve etkisi altında kaldığı geleneği..

Edebiyat ve Gerçeklik Ders Notları (9. Sınıf) Edebiyat ve Gerçeklik Ders Notları (9. Sınıf)

Yazarlar günlük yaşantıda vuku bulan olayları olduğu gibi değil iç dünyalarında kurgulayıp dışa yansıtırlar. Yaratılan kahramanlar çevremizdeki kişilere benzer. Yazarlar çok iyi tanıdıkları bir kaç kişinin özelliklerini bir kişi üzerinde..

Sponsorlu Bağlantılar
12
DMCA.com Protection Status