Test Soruları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar
Edebiyat ve Tarih İlişkisi Ders Notları (10. Sınıf) Edebiyat ve Tarih İlişkisi Ders Notları (10. Sınıf)

Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun manevi hayatını, gerçekte olduğu gibi tasvire..

Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 4) Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 4)

1. O, yoğun ve çalışkan yaşamın en umulmaz bir anında, beş kurşun, bu yaşama son verdi. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A) O B) beş kurşun C) yoğun ve çalışkan..

Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 3) Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 3)

1. Pozitivist anlayışa göre, matematik, fizik gibi temel bilimler, maddenin kanununa dayanmaktadır. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir? A) Özne B) Nesne C) Zarf tümleci D) Dolaylı tümleç E)..

Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 2) Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 2)

Bundandır Cemal Süreya’nın Kızılay’da Huzursuz bir zürafa gibi dolaşması 1. Yukarıdaki dizeler bir cümle olarak düşünüldüğünde cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisi olur? A) Özne – Yüklem B) Nesne – Yüklem..

Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 1) Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri (Test 1)

1. Yaz konuğu olduğum arkadaşımla ben, daha bir saat öncesinden gelip, en üst taraçanın arkasını süsleyen kocaman çiçek tarhının kıyısındaki taş çıkıntıya oturduk. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden..

Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri Test Soruları ve Cevapları – Cümlenin Öğeleri

1. Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan ispanya’nın en ünlü matadoru, arenanın altındaki loş bir odada, önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına yerleştirilmiş sedyede ölürken, dışarıdan..

Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı Test Soruları Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı Test Soruları

1. Oturduğumuz büyük köşkün demir kapıları ardına kadar (I)açılmış, bakımsız bahçe (II)temizlenmiş, çiftmermer merdivenler pırıl pırıl (III)parlatılmıştı. Yukarıdaki cümlede altı çizili eylemlerin çatısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I. ve..

Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı, Fiilde Çatı Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı, Fiilde Çatı

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem “geçişsiz” bir eylemdir? A) Fırat kenarına serdim postumu B) Yeni bildim düşman ile dostumu C) Açık koyun mezarımın üstünü D) Düşünürüm bir çocuk türküsü söyleyerek..

Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı Test Soruları ve Cevapları – Fiil Çatısı

1. Gemimiz açıkta (I)demirlemişti. Yolcuları karaya çıkarmak için bir sandal kalabalığı etrafımızda (II)kaynaşıyordu. Biz annem, dadım ve iki aylık kardeşimle bir sandala binip karaya doğru (III)yollandık. Fakat bu denizde yol..

Test Soruları ve Cevapları – Fiilimsiler (Test 1) Test Soruları ve Cevapları – Fiilimsiler (Test 1)

1. Basra Körfezi’nde bir hafta denizin yükselmesini (I)bekledik, oralarda, (II)bilirsiniz, suların yükselip (III)çekilme zamanı olayı vardır. Büyük gemiler ancak sular (IV)yükseldiği günlerde körfeze (V)girip çıkabilir. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi..

Sponsorlu Bağlantılar
DMCA.com Protection Status