Ayet Nedir? Muhkem ve Müteşabih Ayet Ne Demektir?

Âyet, Arapça bir kelime olup Kur’an surelerini oluşturan cümlelere verilen isimdir. Âyet Arapça’da kelime olarak delil, veri veya işâret anlamına gelmekte ve Kur’anda her iki anlamda da kullanılmaktadır. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme ya da Yüksek delil şeklinde kullanımı yaygındır.

Kur’an-ı kerim ayetleri nazil oldukları (indikleri) yer bakımından ikiye ayrılır: Mekke’de inenlere ve daha ziyade iman esaslarını bildirenlere “Mekki”; Medine’de inen ve emirler, yasaklar, toplum, ekonomi ve hukukla ilgili konuları ihtiva edenlere de “Medeni” ayetler denmiştir. Ayet-i kerime yazılı herhangi bir kağıdın ayet kısmına abdestsiz dokunulmaz ve o kağıt belden aşağı tutulmaz ve konmaz Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. müfessir derecesindeki islam alimleri ayet-i kerimeleri tercüme değil, uzun tefsir ederek açıklamaya çalışmışlardır.

Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre iki’ye ayrılırlar:

Muhkem: Manası meydanda (açık) olan ayet-i kerimelerdir.

Müteşabih: Manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status