Dil Nedir? Kaç Çeşit Dil Vardır

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır.

İnsanlar ve hayvanlar bir takım sesler ve işaretlerle düşünce, duygu ve güdülerini anlatmaktadırlar. Bunlar birer (dil)dir. Yaprakları solmaya başlayan bir bitki de (susadım) veya (hastayım) demektedir. O halde bitkilerin bile doğaya dönük dilleri vardır. Demek ki tüm canlıların, kendilerini ve hallerini anlatabilme olanakları vardır. Buna dolaysız (doğrudan doğruya) bildirişim diyoruz.

Bir de insanların, uzun bir yaşantı sonunda, ortak sembollerle, ortak kalıplarla, evrende, doğada ve eşyada manalandırdıkları, özel anlamlar aşılaladıkları, dolaylı birer bildirişim aracı olarak kullandıkları işaretler ve sesler var ki bunlardan da sembolik, artistik bir dil oluşabiliyor; (yağmurun dili, denizin dili, göklerin dili, güllerin dili) gibi.

Bizim konumuz (insan dili)dir. Bunun için dilin, dar, bilimsel bir tanımını yapacağız. İnsanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmelerine araç olan dil, bir dilbilgisi sistemi içinde örgütlenmiş, düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ya da hareketlerin bütünüdür.
İnsan anlatım ve bildirişim için ya hareket eder (jest), ya da ses çıkarır (konuşma) ya da belirli işaretler çizer (yazı). Konuşma dili, yazı dili, hareket dili, (insan dili)nin üç ayrı görüntüsüdür.

 

Kaç çeşit dil vardır ?
Doğal bakımdan:
1- Doğa dili
2- Hayvan dili
3- İnsan dili
Teknik bakımdan:
1- Hareket dili
2- Konuşma dili
3- Yazı dili
Coğrafya bakımından:
1- Yabancı dil
2- Milli dil
Tarih bakımından:
1- Ölü dil
2- Canlı dil
3- Uygarlık dili
Anlatım düzeyi bakımından:
1- Günlük dil
2- Halk dili
3- Elit dili
Anlatım biçimi bakımından:
1- Bilim dili
2- Sanat dili
3- Teknik dil
4- Kitlesel haberleşme dili
5- Müzik dili
6- Mekanik dil
Dil bilim bakımından:
1- Benzer dil
2- Devrik dil
3- Analitik dil
4- Sentetik dil

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 312 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status