Evrensel Değerler Nelerdir?

Değer kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, bir şeyin ya da şahsın taşıdığı yüksek ve yararlı nitelik ya da kıymet olarak verilmiştir. Değer kelimesini psikolojik açıdan ele aldığımızda düşünce eylem işlem yada nesnenin insan için taşıdığı önemi belirleyen niteliğe ve niceliğe ilişkin inançlardır şeklinde tanımlayabiliriz. Bir insan diğer insanların onlara ait özellikleri niyetleri ve istekleri davranışları hakkında hüküm verirken kendisine ait olan değerler penceresinden bakar. Bu pencereden gördükleri çerçeve içerisinde kalıyorsa onaylar aksi taktirde yadırgar ve reddeder.

Değer kelimesine toplumsal açıdan baktığımızda çeşitli olaylar olgular ve fikirler karşısında bireylerin tepki ve fikir birliği olarak tanımlayabiliriz.
Anlaşılacağı üzere kişi çevresini sahip olduğu değerlere göre yargılar. Aynı zamandakişi çevre tarafından toplum değerlerine göre yargılanır. Bu karşılıklı yargılamalarıntoplum bireyleri arasında bir istikrara kavuşması noktasında toplumsal bir kültür değerleri bütününün oluştuğu görülür.
Fakat oluşan her kültür sahip olunması gereken değerleri ihtiva etmeyebilir. Psikolojik olarak sağlıksız insanlar mevcudiyeti nasıl doğal ise sosyolojik olarak hasta toplumlar bulunabilir.

Gerçeğe Saygı

Saygı, kısaca, benliğimiz dışındaki bir olgunun mevcudiyetinin kabulüne verilen onaydır. Kelimenin kökü de varlığını kabul ettiğimiz şeylere uyguladığımız bir fiilden gelmektedir,Saymak Gerçeğe saygı.gerçeğin bizim isteğimize göre değiştirilemeyeceği inancı ve davranışlarımızı gerçeği düşünerek yapmak demektir.

Gerçeğe saygı dendiğinde akla gelen bilimdir. Bilimin özünde gerçeğe saygı vardır. Bilimin gücü ve gerçeğe saygının önemi insanoğlunun karşılaştığı büyük zorlukları bu yaklaşımla çözmüş olmasında yatar.
Yalanı teşvik eden bir toplumda yaşayan bir kişiye “ülkemizde erozyon var” derseniz ; ondan da “Yok efendim erozyon merezyon nereden uyduruyorsunuz bunları bir daha konuşturmayın bu adamı.” gibi bir cevap alma ihtimalimiz yüksektir. Çünkü gerçekle yüzleşme ve üzerine gitme cesaretini göstermek zordur.

Kişisel Bütünlük

Kişisel bütünlük insanın özünün, sözünün ve davranışının bir bütün içinde olmasıdır. Kişisel bütünlüğün özünde gerçeğe saygı vardır. İnsanın her şeyden çok, kendisi ile ilgili bilgiye ihtiyacı vardır. Ahlaklı ve erdemli insan, kendisini tanıyan, tanımaya gayret eden, özellikle, farkına vardığında kendisine acı veren eksiklikleri ile yüzleşme cesaretini gösterebilen insandır.

İnsan ilişkilerinin temelinde güven yatar. İnsanların Mevlana’nın deyişiyle “ Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol.” şeklinde ifadesini bulan kişisel bütünlüğe sahip bir insana güvenmemeleri mümkün değildir. Karşılıklı güven ve anlayış toplumun istikrarını da sağlayan önemli bir dayanak noktasıdır.

Hakkaniyet

Hak ve hakkaniyet, bütün kültürlerde yer alan değerlerdir. Adalet kavramının ve hukuk sistemlerinin özünde bu değerler vardır. Hakkaniyet, haklı olana hakkını vermek demektir.

İnsan Onuruna Saygı

İnsan onuru can’ın bir parçasıdır ve doğuştan gelir. Her insan ister yeni doğmuş bir bebek, ister fakir, ister zengin olsun onurları yönünden eşit bulunmaktadır. Kültürü, insan onuruna değer veren bir toplumda çocuğa da değer verilir. Çocuğa gösterilen dikkat ve saygı aslında o toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

Bireyin en değerli varlığı onurudur. Birey onuruyla yükselir. Bir’in değeri olmadan çoğun değeri olamayacağına göre toplumdaki insana değer verilmeden bir ailenin bir kurumun bir ulusun değeri oluşturulamaz. İnsan onuruna değer verilmeyen toplumda baskı ve korku kültürü gelişmekte ve insanların özgürce yeni şeyler üretmeleri de mümkün olamamaktadır.

Hizmet

Kısaca biz yaşadığımızdan dolayı birbirimize hizmet etmekle yükümlüyüz. İfadesi hizmet değerini özetlemektedir. Dünyadaki canlı cansız bütün varlıklar, aslında farkında olmadan birbirlerinin yaşamlarını devam ettirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı yurttaşların şahsi çıkarlarını bir yana bırakarak yurdu ve milleti kurtarma gayesiyle kenetlendiği başarılı bir mücadele ve ulusal birlik örneğidir. Kıt imkanlara rağmen insanlar yurda hizmeti onurla bir ödev sayarak mücadeleden yılmamış ve zafere ulaşmıştır.

Sevgi

Sevgi, insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. Sevgi, duygu ve düşüncelerin paylaşılması, incelmesi ve böylece tutarlı ve zengin hale gelmesidir.

Bir ülkenin geleceğinin teminatı o ülkenin yurttaşlarının bilincinde yatar. Bilinçli yurttaş ülkesini gerçekten seven yurttaştır. Bu yurdu sevdiği zaman nasıl bir gelecek yarattığının farkındadır. İnsan ancak yanlışlardan arınmış bir bilinçle kendisine ailesine çocuklarına topluma ve ülkesinin sorunlarına eğilerek doğru yaklaşımlar ve doğru tepkiler geliştirebilir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 183 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status