Fen Ve Teknoloji Dersi Performans Görevi Konuları 6.Sınıf

Fen Ve Teknoloji Dersi Performans Görevi Konuları 6.Sınıf

1.      Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

2.      Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

3.      Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

4.      Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması.

5.      Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

6.      Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması ve resmedilmesi.

7.      Bitki tohumlarının yapısı ve  tohumlarının yayılma yollarının araştırılması.

8.      Bitki tohumlarının yapısı ve  çeşitleri,tohum çeşitlerinden koleksiyon yapılması.

9.      Büyük ve küçük kan dolaşımı hakkında bilgi veriniz.Büyük ve küçük kan dolaşımı ile ilgili bir poster hazırlayınız.

10.  Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

11.  Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

12.  Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

13.  Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

14.  Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme ve kompozisyon yazma.

15.  Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

16.  Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.

17.  Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

18.   Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

19.  Isaac Newtonun hayatını araştırma.

20.  Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

21.  Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

22.  Dünya’daki nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu bölgelerin araştırılması.

23.  Organik tarımın araştırılması.

24.  Doğadaki element çeşitlerinin araştırılması.

25.  Çeşitli yalıtkan ve iletkenlerin dirençlerinin araştırılması.

26.  Süper iletkenlik hakkında araştırma yapılması.

27.  Sert kemik dokusunu oluşturan maddelerin araştırılması.

28.  Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması.

29.  İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması.

30.  Sıcak su termoslarının yapısının araştırılması.

31.  Fırın ve su depolarının yalıtımında kullanılan malzemelerin araştırılması.

32.  Periskop’un araştırılması.

33.  Aynaların yapımının araştırılması.

34.  Yankının en iyi duyulduğu yerlerin araştırılması.

35.  Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?

36.  Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması.

37.  Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması.

38.  Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması.

39.  Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması.

40.  Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması.

41.  Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması.

42.  Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması.

43.  Fosilleşmenin araştırılması.

44.  Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması.

45.  İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama.

46.  Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster.

47.  Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster.

48.  Sinir sistemini hakkında araştırma yapma ve poster.

49.  Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster.

50.  Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster.

51.   Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster.

52.    Büyüme ve Gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama.

53.    Büyüme ve Gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri araştırma-poster hazırlama.

54.    Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması.

55.    Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

56.    Evlerin ısı yalıtımı için ne gibi önlemler alınabilir? Isı yalıtım araçları nelerdir?

57.    Fiziksel ve kimyasal değişme nedir?örnekler vererek açıklayınız.

58.    Isı yalıtımının teknolojik önemi.

59.    İletken ve yalıtkan nedir? örnekler vererek açıklayınız.

60.    İnsanda gelişme dönemleri.

61.    İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması.

62.    Kanın yapısı hakkında bilgi derleyiniz.

63.    Kayaçları sınıflandırıp özelliklerini araştırınız.

64.    Kemikler ve kemik çeşitleri hakkında araştırma yapınız.Bir uzun kemik şekli çizerek,üzerindeki yapıları gösteriniz ve görevlerini açıklayınız.

65.    Küresel ısınmayı önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Araştırınız.

66.    Soluk alıp verme mekanizmasını araştırınız.

67.    Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

68.    Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme ve açıklayan bir kompozisyon yazma.

69.    Verem, tifo, kolera, ülser, hemofili tetanoz, nezle ve grib gibi hastalıklar hakkında bilgi toplamak.

70.    Yansıma kanunlarını araştırın.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 11 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status