Formül Nedir – Einsteinın Enerji Formülü

Formül, genellikle matematiksel bir dizinin veya yapılan fen deneylerinin matematiksel ilişklilerinin standart bir şekilde yazılarak gösterimidir. Matematikte çoğu bilgi formülasyonlar ile korunmaktadır.

Einsteinın Enerji Formülü:

e = m.c2 Einstein’ın enerji formülüdür ancak deneyden değil kuramdan beslenmiştir. Örneğin asal sayıları veren bir formül hala bulunamamıştır ve matematikçiler bunun için en gelişmiş bilgisayarları kullanarak bir formül elde etmeye çalışmaktadırlar.

Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış. Örneğin uzunluğu 1 olan basit bir sarkacın, yerçekimi ivmesi g olan bir yerdeki periyodu (T), formülüyle verilir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli Ax2+ Bx + C=0 denkleminin diskriminantı (Æ),Æ = B2 – 4 AC formülüyle hesaplanır. Çeşitli bilim dallarında bu türden sayısız formül vardır. Formüller uygulamada sonuca ulaşmayı hızlandıran çok yararlı genellemelerdir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 191 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status