İletişim Nedir? Başlıca İletişim Yolları

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.

Belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. Bu süreçte geribildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başat kaynak, hedef/alımlayıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

Madde Madde İletişim Nedir

  1.  Duygu, düşünce ya da bilgilerin usa gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
  2.  Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlarla yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
  3.  İki ya da daha çok kişi arasında bir anlaşma, uzlaşma doğmasını sağlayan karşılıklı konuşma, diyalogiletişim

Başlıca İletişim Yolları:

  1.  Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.
  2.  Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir.
  3.  Hareketlerle İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 136 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status