Kitle İletişim Araçlarının Toplum Hayatındaki Önemi – Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri

Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Teknolojik gelişimin tabii sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine çevirmiştir. Günümüzde İnternet (e-posta vd.), telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. Bu elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de yaygınlaştırmış; küresel bir köye dönüştürmüştür.

Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu varoluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Çünkü kitle iletişim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleştikleri üzere, sahip olduğu özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileşim süreci sonunda toplumsallaştırmayı gerçekleştirmeye muktedir araçlardır.

Kitle İletişim Araçlarına Birkaç Örnek;

Televizyon: Sesli ve görüntülü olarak bilgileri aktaran ve dünya üzerindeki en yaygın kitle iletişim aracıdır. Televizyonlar sayesinde bir haber yada bilgi kısa süre içerisinde dünyanın her yerinde hatta canlı olarak topluma aktarılır.

Gazete: Sadece yazılı ve görüntülü bir kitle iletişim aracıdır. Daha önceden hazırlanmış olan bilgiler topluma belirli bir zaman sonrasında yazılı ve görsel olarak aktarılır.

İnternet: Çağımızın en hızlı ve çeşitli türlerden bilgi aktaran kitle iletişim aracıdır. İnternet sayesinde dünyanın her yerindeki olaylara, yada geçmiş olaylara anında ulaşabiliriz. Toplumun büyük kısmı tarafından kullanılan internetin en büyük sıkıntısı bilgi kirliliğidir.

Kitle iletişim araçlarının özellikleri

1. Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.

2. Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın periyodu) gösterir.

3. Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür.

4. Kitle iletişim araçları ile aktarilan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyi ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

5. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir.

6. Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkâni yoktur; bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 159 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status