Otobüsün Tarihçesi

Çok değişik biçim ve büyüklükte otobüsler vardır. İngiltere’de ve başka bazı ülkelerde iki katlı otobüslere rastlanır. Birçok ülkede, özel olarak döşenmiş hava hatların­dan aldığı elektrikle çalışan troleybüsler bulu­nur. Dünyanın pek çok kentinde de körüklü otobüsler (köşeleri dönerken orta bölümleri bükülebilen, eklemlenmiş otobüsler) çalışır. Kentte olsun, kasabada olsun, otobüs en uygun ve yaygın ulaşım aracıdır. İki katlı ve körüklü otobüsler öbür otobüslerden daha çok yolcu taşıyabilir.

Otobüsün Tarihsel Gelişimi

İlk otobüsler atla çekiliyordu ve ilk kez 1662’de Paris’te hizmete konmuştu. Hükümet sıradan insanların otobüse binmesini yasakla­mış, bundan yararlanma hakkını yalnızca zenginlere tanımıştı. Fransa’da otobüslerin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ancak 1820’lerde gerçekleşti; hizmete konan bu araçlara da, Latince’de “herkes için” anlamı­na gelen “omnibus” adı verildi. Kısa bir süre sonra “omni” atılıp ad kısaltıldı. İngiltere’de ilk otobüs hizmeti Londra’da 1829’da başladı. Bu ilk otobüsler atla çekiliyordu; 1830’da buharla işleyen bir posta arabası da hizmete girdi.

1832’de New York’ta tramvay işlemeye başladı. Tramvayın otobüsten farkı, caddeye gömülü raylar üzerinde gitmesidir. İlk tram­vayların o dönemin otobüslerine göre bir üstünlüğü vardı: Karayollarının bozuk olma­sına karşılık raylar düzgündü ve karayolunun üstünde iki atın çekebildiği bir yükü, ray üstünde tek at çekebiliyordu. 19. yüzyılın sonlarında büyük kentlerin pek çoğunda atlı tramvay ve atlı otobüs işletmeleri kurulmuş­tu. İstanbul’da 1871’de, İzmir’de ise 1884’te atlı tramvay seferleri başlamıştı.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 350 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status