Pleiadlar Nedir? Pleiadların Hikayesi

Gökte yedi yıldıza çevrilen yedi kız kardeş. Yunanlıların “Pleyades” dedikleri bu yedi yıldızlı burç, Yedi Kandilli Süreyya, yani Ülker burcudur. Pleyadlar, Atlas ile Pleione’nin kızlarıydı. Bu kızların 4′ü Zeus, 2′si Poseidon, biri de Ares ile evlendi. Bir efsaneye göre bu kızlar, kendilerini görüp âşık olan Orion’dan kaçarken güvercin oldular. Tanrı Zeus hallerine acıdı ve onları yıldıza çevirdi. Bir başka efsaneye göreyse Zeus, babaları Atlas’a gökkubeyi yükleyince üzüntülerinden yıldız oldular.

Gökte yedi yıldıza çevrilen yedi kız kardeş. Yunanlıların “Pleiades” dedikleri bu yedi yıldızlı burç, yedi kandilli Süreyya, yani Ülker burcudur. Efsaneye göre, Pleiadlar, Atlas’la Pleione’nin kızlarıymış (Tab. 7). Adları da şu: Alkyone, Merope, Kelaino, Elektra, Sterope, Taygete, Maia. Bu kızların dördü Zeus, ikisi Poseidon, biri Ares’le evlenir, yalnız Merope ölümlü bir erkeğe, Sisyphos’a eş olur. Onun için de Merope Ülker burcunun en sönük yıldızıymış derler. Hesiodos “İşler ve Günler”de şöyle söz eder Pleiadlardan.

Ekinini biç, görünce gökte Pleiad yıldızlarım, Atlas’ın kızlarını. Görünmez oldukları zaman da ek toprağını. O yıldızlar kaybolur kırk gün, kırk gece.
Bir efsaneye göre, yedi kız kardeş anaları Pleione ile birlikte Boiotia’da gezinirken, avcı Orion’a rastlamışlar, Orion tutulmuş onlara, beş yıl kovalamış Pleiadları, sonunda kızlar birer güvercin olup uçmuşlar, Zeus da hallerine acıyarak göğe almış onları. Değişimlerinin nedeni başka türlü de açıklanır: Zeus babaları Atlas’a gök kubbesini yükleyince, ya da kız kardeşleri Hyadlarla birlikte kardeşleri Hyas’ın bir yılan tarafından sokulup öldürül
mesine fazlaca üzülmüşler de ondan dönüşmüşler.

Bir anlatıma göre, Troya düştüğü zaman, Dardanos soyunun atası Elektra aşırı bir üzüntüye kapılıp kız kardeşlerinden ayrılmış ve gökte gezegen oluvermiş (Elektra).

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 150 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status