Polemik Nedir? Polemist, Polemikçiler Nedir? Polemik Hangi Alanlarda Gerçekleşir

Polemik, belirli bir inanç ile ilgili gerçeğin ortaya çıkartılması veya tam aksine inanç kurmaya, oluşturmaya yönelik tartışılan argümandır. Polemik genellikle siyasi, bilimsel, edebi konularda sert tartışma, zıtlaşma ve münazaa şeklinde gerçekleşir. Bu tür yargılama sanatı veya uygulamalara da polemik denilir. Polemik, bir anlatım biçimidir. Karşıt düşünceyi çürüterek, savunulan düşünceyi kanıtlama amacına yöneliktir. Bu nedenle nesnel bir tutumu gerektirir. Polemikte ise öznellik ağır basar. Türk edebiyatında polemik ve tartışma Tanzimat’tan sonra görülür. Gazetelerin çoğalması ve yeni bir edebiyat oluşturulmak istenmesi polemik için gerekli ortamı yaratmıştı. Eski-yeni çatışması, yeniliği savunanların divan edebiyatına yönelttikleri eleştiriler çevresinde polemiklerin yoğunlaşmasına yol açar. Sonraki dönemlerde de edebiyatta hemen her yeni arayış polemiklere konu olmuştur.

Sıkça polemik yazı yazan yazarlar ve konuşanlara ise polemist veya polemikçiler denilmektedir.

Polemik Türk Dil Kurumu tarafından isim olarak söz dalaşı, edebiyatta ise kalem kavgası olarak açıklanmıştır. Polemik kelimesi, sözcük kökü Yunanca (polemos), “savaş” kelimesinden gelen (polemikos) savaşçı, saldırgan kelimesinden gelmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 80 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status