Vahiy Nedir? Vahiyin Geliş Şekilleri ve Özellikleri Nelerdir

Vahiy, İslami terminolojide, buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.

Vahiyin bir diğer şekilde anlamı;

Vahiy, Allah Teala”nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir.

Vahiy’in geliş şekilleri nelerdir ?
1- Vahiy’in en eski, yani ilk şekli Hz. Peygamber (s.a.v)in uyku halinde iken gördüğü sadık (gerçek) rüyalardır.
Hz. Peygamber sonradan bir hakikat olarak zuhur edecek olan hadiseleri bu rubaları ile daha önceden görmüş oluyordu.
2-Cebrail (a.s) görülmediği halde Hz. Peygambere çok net bir ses halinde gelen vahiy’dir. Bu çok net sesi Peygamberimiz çan sesine benzetmişti. Kendisine gelen vahyin en aşır şekli bu idi. Net ses bittiği zaman Hz. Peygamber Allah tarafından ve Cibril vasıtası ile bu şekilde vahiy olunan sözleri aklında tutmuş oluyordu.
3- Cebrail (a.s) tarafından Hz. Peygamberin kalbine nefes (üflemek) suretiyle yapılan vahiydir.
4- Cebraillin insan suretinde gelip, Peygamberimize vahiy getirmesidir. Hz. Peygambere en kolay gelen vahiy budur. Ekseriya “Dıhye” adındaki sahabi suretine girerek gelirdi.
5- Cebrail’in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy getirmesidir.
6- Hz. Peygamberin uyanık bulunduğu sırada Cenab-ı Hak ile konuşma şeklinde vuku bulan vahiydir.
7- Vahiy meleğinin kendi asli sureti üzere görünerek tebliğde bulunmasıdır. Bu suretle vahiy, Hz. Peygambere yalnız iki defa vaki olmuştur.

Vahiy’in özellikleri nelerdir ?

1- Peygamber (s.a.s)’e uyanıkken Cebrail vasıtasıyla veya uykuda ve diğer vahy yollarıyla inzal edilmiştir.
2- Lafız ve manaları Allah tarafındandır.
3- Lafzı arapçadır.
4- Gerek namazda gerekse namaz dışında okunarak ibadet edilir.
5- Şekil ve manası Allah tarafından konmuştur.
6- Abdestsiz ve guslü gerektiren bir halde bulunan kimsenin Ona dokunması haramdır.
7- Boy abdest alması gereken kimse O’nu okuyamaz.
8- Her harfini (ibadet kasdıyla) okumanın on sevabı vardıraç.
9- Belli kısımlarına ayet ve sure adı verilir.
10- Mushafta yazılıdır.
11- Fatiha sresi ile başlayıp Nas sresi ile sona ermiştir.
12- Zamanınıza kadar kitap halinde tevatür yoluyla gelmiştir. Nesilden nesile intikalinden her türlü değiştirilmeden Allah’ın koruması ile korunmuştur.
13- Beşer bir benzerini meydana getirmede acizdir.
14- Lafzı olmaksızın yalnız manasıyla nakli (rivayeti) caiz değildir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status