Baz İstasyonu Nedir? Zararları ve Biyografisi

Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birim. Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir (yani iki antenden oluşur).

Günümüzde baz istasyonları değişik yönlere doğru değişik güçlerde yayın yapma kabiliyetine sahip olan tevcihli anten ler kullanır. İnsanların dikkatini çekmemek için, baz istasyonları değişik boy ve şekillerde olabilir.

Tanım

Baz kelimesi ingilizce base (temel taban esas ) kelimesinin türkceye gecmiş şeklidir.Baz istasyonu cep telefonu haberleşme için elektro manyetik sinyalleri yayınlayan veya alan bir anten ile bir radyo verici alıcısıdır baz istasyonları telefonla iletişimi sağlar.
Elektrikli Ev Aletlerinin Elektrik Alan Şiddetleri Nelerdir? Bir Televizyon, Baz İstasyonundan Daha Çok Elektromanyetik Dalga Yayıyor mu?

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yönetmeliğine göre, baz istasyonlarında belirlenmiş güvenlik mesafesindeki cihaz başına düşen elektrik alanı sınır değeri 900 MHz için 10,26 V/m’yi, 1800 MHz için 15.1’i geçemez. Bu değerler ICNIRP (Uluslar arası İyonlaşmamış Radyasyondan Korunma Komisyonu) tarafından belirlenen ve tüm operatörler tarafından referans alınan dünya standardı olan 41,2 V/m’nin 4 kat daha düşük seviyesine denk gelmektedir. Sorunun yanıtını artık verebiliriz. Evet bir televizyon, baz istasyonundan daha çok elektromanyetik dalga yaymaktadır.

Baz istasyonları niçin kurulmaktadır?
Baz istasyonları, gerekli görülen yerleşim birimlerinde, cep/mobil telefonlarla haberleşmeye yönelik kapsama alanı sağlanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Baz istasyonları kapsama alanına girmeyen bölgelerde mobil telefonlarla konuşmak olanaksızdır.

Baz istasyonlarının şehir dışına değil, şehir içlerine kurulmasının nedenleri nelerdir?

 • Baz istasyonları teknik özellikleri gereği düşük çıkış güçlerinde ve hücresel yapıda çalışmaktadır. Bu nedenle şehir dışına taşınmaları teknik olarak olanaksızdır. Abone sayısına bağlı olarak her geçen gün sayılarının artması teknik bir zorunluluktur. Baz istasyonlarının sayılarının artması çıkış güçlerinin daha da azalması anlamına gelmektedir.
 • Cep telefonları ile yapılan görüşmeler, baz istasyonları ile cep telefonları arasında frekanslar üzerinden karşılıklı gönderilen sinyalleşme ve meydana gelen elektromanyetik dalgalarla sağlanmaktadır. O nedenle cep telefonuyla görüşme yaparken baz istasyonu ne kadar yakın olursa gönderilen elektromanyetik dalga o kadar küçük, ne kadar uzak olursa karşılıklı gönderilen elektromanyetik dalga o kadar büyük olmaktadır.

Baz İstasyonlarıyla İlgili Uluslararası Görüşler

 • Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında Cep Telefonları ve Baz İstasyonları ile ilgili temel veriler belgesi yayınladı. Bu belgede “Alınacak önlemler” bölümünde şu ifade yer almaktadır: “Mevcut bilimsel deliller, cep telefonu kullanımı için herhangi bir özel önlem alınması gerekliliği öngörmemektedir. Bireyler endişe duyuyorsa, arama sürelerini kısıtlayarak ya da cep telefonlarını baştan ve vücuttan uzak tutmak için ‘hands-free’e (uzaktan konuşma) özelliği olan cihazları kullanarak kendileri ve çocuklarının RF maruz kalma oranlarını kısıtlamayı tercih edebilirler.”

 

 • Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında baz istasyonları ve kablosuz teknolojiler ile ilgili temel veriler belgesi yayınladı. Bu belge, baz istasyonları çevresinde kanser kütlesi oluşumu ve uyku ve kardiyovasküler problemler gibi semptomların görülmesine ilişkin bilimsel delilleri özetlemekteydi. Sonuç bölümündeki ifadeye göre; “son derece düşük yayılım seviyeleri ve bu güne kadar toplanan araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, baz istasyonları ve kablosuz şebekelerin yaydığı zayıf RF (radyo frekans) sinyallerinin olumsuz sağlık etkilerine yol açtığı yönünde ikna edici hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.”

 

 • Bağımsız uzmanlar tarafından çok sayıda inceleme yapılmıştır ve hiçbirinde, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen limitlerin altında kalan seviyelerde radyofrekans alanlarına maruz kalınmasının, sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu yönünde bir sonuca ulaşılmamıştır. Cep telefonları ve baz istasyonları, insanların öngörülen seviyelerin üzerinde bir seviyede radyofrekans alanına maruz kalmamasını teminen tasarlanmıştır ve işletilmektedir.

 

 • Frekans spektrumun çok çeşitli kısımlarına maruz kalmanın sağlık üzerindeki muhtemel etkileri konusunda kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan tüm incelemeler, ICNIRP EMF (Elektro Manyetik Alan) Talimatlarında tavsiye edilen limitlerin altında kalan ve 0-300 GHz frekansları aralığını kapsayan maruziyetlerin, sağlık açısından bilinen olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak, sağlık açısından riskleri tespit etmek için daha iyi bir değerlendirme yapmadan önce, bilgilerdeki eksikliklerin tamamlanması gerekir.

Baz İstasyonlarıyla İlgili  Bilgiler

 • RF (Radyo Frekansı) alıcı ve verici BTS antenleri tarafından yayılır. Dolayısı ile oluşan elektrik alanı ve elektromanyetik alanlar antenlerin paternlerince oluşur ve yayılırlar. EM dalgalar kaynaktan (antenden) uzaklaştıkça enerjilerini daha geniş bir yüzeye yayarak etkilerini azaltırlar. Bu azalma uzaklık ve frekans ile orantılıdır.
 • Cep telefonları ve Baz istasyonları havadan radyo frekansları üzerinden sinyalleşme yaparak konuşmayı taşırlar. Bu esnada cihazlarda elektrik ve elektromanyetik alan oluşur. Aynı mantık alıcı ve verici olan tüm cihaz ve sistemlerde de geçerlidir. (Telsiz vericileri- Wi-Fi iletişim gibi)
 • Aslında mobil telefonlar bilgiyi iletmek için ultra yüksek frekanslı radyo dalgalarını (UHF) kullanan iki yönlü radyolardır. Cep telefonlarından çıkan radyo sinyalleri hava yoluyla en yakın baz istasyonunun antenine/antenlerine ulaşır. Baz istasyonunun anteni ise bu radyo dalgalarını şebekeye aktarır ve gideceği yere gönderir.
 • Büyük televizyon vericileri, televizyon alıcılarına radyo dalgalarını iletirken 100.000 wattlık güç kullanırlar. Ancak mobil baz istasyonları, kapsama alanının genişliğine göre, sadece birkaç watt ile yaklaşık 150 watt arasında değişen güç seviyeleri kullanarak radyo dalgalarını aktarırlar.
 • Cep telefonundan ilk arama esnasındaki oluşan elektrik alanı, karşı tarafın telefonu çalma moduna geldiğinde yani konuşma aradığımız kişinin bulunduğu yerdeki baz istasyonuna atıldıktan sonra ortalama 80V/m ‘den 1 V/m ‘ye düşer.
 • Türkiye’de uygulanan elektrik ve elektromanyetik alan değerleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenmiş olup; her bir RF kaynağı için 10,26V/m olarak belirlenmiştir. Bu değer ülkemizde ICNIRP ve dünya standardı olan 41,2 V/m değerinden 4 kat daha düşük ve güvenlidir.
 • Cep telefonu kullanıcıları için; aslında baz istasyonuna yakın olmak, uzak olup telefonların daha yüksek güç harcayarak  elektrik alanı oluşturmasından daha faydalıdır. Cep telefonları kullanıcıları ilk arama esnasında baz istasyonundan uzaklaştıkça cep telefonunun elektrik alanı değeri daha da artar. Özet olarak cep telefonu kullanıcıları baz istasyonlarına ne kadar yakınsa ve sinyali iyi alabiliyorsa o kadar daha az elektrik  ve elektromanyetik alana maruz kalır.

 

Baz istasyonlarının çevreye zararları

Baz istasyonlarının çevresinde alıcı verici olduklarından canlılar üzerinde statik elekrik elektromanyetik alan oluşmaktadır. Oluşan bu elektromanyetik alanın insan vücudundaki ve doğal çevremizdeki (doğal) elektromanyetik alandan çok fazla olması sebebiyle mevcut biyolojik ve fizyolojik uyum bozulur. Bu da, elektromanyetik kirlilik adı verilen bir tür çevre kirliliğine cilt kanserine neden olur.

Türkiye’de baz istasyonu bulunan GSM operatörleri
Turkcell
Avea
Vodafone
Bimcell

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık / Yaşam - 108 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status