Katarakt Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Yöntemler

Katarakt tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Kataraktın tedavisi için uygulanana 3 tane cerrahi yöntem vardır. Bunlar; Intrakapsüler cerrahi, Ekstrakapsüler cerrahi ve Fakoemülsifikasyon yöntemidir. Bunların içinde en gelişmiş olanı Fakoemülsifikasyon tedavi yöntemidir.

Intrakapsüler cerrahi yöntemi

Bu cerrahi yöntem en eski tedavi şekli olup yapılan katarakt emeliyatlarında lens tabakası bütün olarak çıkarılmaktadır. Ameliyatlardan sonra hastalarda lens tabakasının kırıcılığı ortadan kalktığı için yüksek hipermetropi gelişir. Hastalar net görebilmek için çok kalın gözlük ya da kontakt lens kullanmak zorundadır. Artık, mecbur kalmadıkça bu yöntemle yapılan ameliyatlar güncelliğini kaybetmiştir.

Ekstrakapsüler cerrahi yöntemi

Öncekine göre biraz daha gelişmiş bir tedavi yöntemidir. Lens arka kapsülü ameliyat esnasında korunarak katarakt alınmakta ve göz içine yapay bir lens yerleştirilmektedir. Bu teknikle ameliyat yapılabilmesi için lensin belirli bir olgunluğa erişmesi, olgunlaşması gerekmektedir. Bu tip ameliyat geniş korneal kesi ve dikiş gerektirmektedir. Göze konan dikişlerin de belli bir astigmatizma yaratmasından dolayı hasta fonksiyonel görmesine ameliyattan sonra, 8-10 hafta içinde, dikişler alındığında kavuşabilmektedir.

Fakoemülsifikasyon yöntemi

Katarakt tedavilerinde en gelişmiş tedavi şekli olarak dikkat çekenidir. Uygulanan fakoemülsifikasyon yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatlarında, kesifleşen lens tabakası arka kapsülü korunarak ultrasonografik dalgalar yardımıyla parçalanıp alınmakta ve göz içine daha rahat uyum sağlayan, göz içi lensleri yerleştirilmektedir. Bu yöntemin avantajı, küçük bir korneal-kesiden tüm ameliyatın gerçekleştirilmesi ve göze dikiş konulmamasıdır. Böylece gözde dikişe bağlı astigmatizma oluşmadığından hasta fonksiyonel görmeye çok kısa sürede kavuşmaktadır. Ameliyattan sonra göz bir gün kapalı tutulmakta, hastalar ameliyattan 48 saat sonra sosyal yaşantısını normal olarak sürdürebilmektedir. Bu ameliyat tekniğinin uygulanması için lensin tam olgunlaşması gerekmemektedir, kişinin görmesini engellemeye başladıktan sonra, görme tamamıyla kapanmadan ameliyat yapılabilir.

Fakoemülsifikasyon yöntemi, şu anda gelişmiş ülkelerde en yaygın kullanılan yöntemdir. İyileşme süresinin kısa olması, ameliyat sonrası astigmatizma problemlerinin olmaması, bu yöntemin hastalar taafından daha çok tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Ameliyat sonrası;

Bu süre içinde göze aşırı baskı yapılmamalı, başa gelebilecek darbelerden kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası doktorunuzun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ameliyat sonrasında doktorunuz 2-8 hafta arasında gözlük ihtiyacınıza göre reçetenizi düzenleyecektir. Katarakt ameliyatı olan kişilerin 6-8 ay arasında düzenli olarak göz muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık / Yaşam - 0 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status