Kişilik Bozuklukların İnsan Sağlığına Etkileri

Kişilik bozuklukları insanların küçüklükten yaşadıkları bireysel, ailesel yada çevresel faktörlerden dolayı oluşan zihinsel bozukluklardır.

Kökeni kalıtsal veya çevresel olabileceği gibi, hem kalıtsal hem de çevresel olabilir. Kişisel bozuklukların tanımında kişinin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal ortam çok önemlidir. Bir durumun kişilik bozukluğu olarak teşhis edilmesi için kişisel veya sosyal yaşamında önemli oranda sıkıntı ve bozukluğa yol açacak bir davranış düzeni bulunmalıdır.
Kişilik problemleri çok çeşitlidir. Ancak hepsinin sergilediği ortak yan, dış dünyanın taleplerini ve sınırlamalarını kabul etme yeteneğinin noksanlığıdır. Bu bozukluklar kişinin davranışlarını, ailesiyle veya işteki ve eğlencedeki insanlarla ilişkilerini etkiler.

Bir kimseye kişilik bozukluğu teşhisi konulmadan önce, doktorların kişilik bozukluğu değişiklikleri araştırmaları ve bulunmadığını belirlemeleri gerekir. Ekseriyetle kişilik bozukluğu olanların çocukluk döneminde duygusal problemleri olmuştur.
Kişilik bozukluğu bulunanlardan ancak beşte biri psikiyatrik destek ve tedavi istemektedir. Çoğu, evlilikte, düzgün bir iş hayatı yürütmekte ve arkadaşlıklarında, uzun zaman devam eden zorluklar yaşar.

Bu kişilik bozukluğu olan kimseler ekseriyetle problemlerinin sebebinin farkında değillerdir. Kendi davranışları ve düşünceleri yüzünden başkalarını suçlarlar. Tedavi genellikle psikoterapi yoluyla yapılır. Ancak arada sırada ilaç kullanılır. Terapinin anahtarı güven duyulan bir ilişki kurabilmektedir. Tedavi uzun sürebilir ve çıkmazlara girebilir.

Kişilik bozuklukları 3 grubta toplanır

 •  Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Şizotipal Kişilik Bozukluğu’ndan oluşur.

 

 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Histeriyonik Kişilik Bozukluğu ve Narsistik Kişilik Bozukluğu’ndan oluşur.

 

 •  Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğundan oluşur.

Kişilik bozuklukların Nedenleri

 •  Çocuklukta oluşan ve yerleşen mizaç unsurları
 •  Merkezi sinir sistemi bozuklukları
 •  Anne ve babanın çocuk yetiştirirken sergiledikleri tutum
 •  Kültürel faktörler
 •  Fiziksel çevre
 •  Beyin hastalıkları
 •  Biyolojik Faktörler
 •  Psikoanalitik Faktörler (Bilinçaltı faktörler)
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık - 15 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status