Miyop Nedir? Miyop Belirtileri, Tedavisi ve Miyopun Yaşa Göre Başlaması

Miyopi bir göz kusurudur. Uzaktaki cisimleri net olarak göremeyen kişilere MİYOP denir. Bunun sebebi göze gelen ışınların göz içerisinde retinanın üzeri yerine önünde odaklanmasıdır. Eğer gözün önden arkaya olan çapı çok uzunsa ya da kornea veya göz merceğinin yansıtması çok fazlaysa miyopi oluşur. Uzaktaki cisimleri görmek zorlaşır. 1 derece miyop olan kişiler 1 metrenin ötesini net göremezler, 3 derece miyop olan kişilerde bu mesafe 1/3 metreye düşer. Düzeltici gözlükler görmenin tekrar normale dönmesini sağlar.

Miyop bir gözün ön arka çapı kırma gücüne göre daha uzundur, bu nedenle göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde göz yuvarlağı içerisindeki bir noktada odaklanmaktadır. Miyoplarda, gözün kırıcı bileşenleri gözün ön-arka çapına göre fazla güçlüdür, veya gözün ön-arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine göre fazla uzundur. Bazen bu her iki durum bir arada bulunabilir. Yakındaki nesnelerden yayılarak gelen ışınların, retinada odaklanabilmesi için uzağa bakıştan daha çok mercek gücü gerekir, miyop bir gözün kırıcı bileşenleri, diğer bir deyişle mercek gücü fazla olduğu için yakından gelen ışınları retina üzerinde odaklayabilir, işte bu nedenle miyop kişiler yakını net görebilirler. Uzaktan gelen ışınlar 6 metreden sonra göze paralel olarak geliyor olarak kabul edilebilir, bu paralel ışınlar retinada odaklanamayacağı için miyoplar uzağı net göremezler. Miyopluk kalıtsaldır. Akrabalardan birbirlerine geçebilir.

Belirtileri

Miyopi kendini genellikle okul çağlarında belli eder, miyopi yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Genellikle çoçukların net görmediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur, daha çok sınıfta tahtayı göremediklerinde fark edilirler. Miyopi ergenlikten sonra genellikle fazla değişmez, ancak dejeneratif miyopi denilen durumda miyopi erişkin yaşamda da artmaya devam edebilir.

Tedavisi

Miyopinin düzeltilmesinde kalın kenarlı –içbükey(konkav)- mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınların yayılmasını sağlayarak, görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlarlar. Bu amaçla kontakt lensler de kullanılabilir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir.Tedavisi ise, Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK) son yıllarda popülerlik kazanmış bazı tedavi yöntemleridir.
Miyop, Miyopisi olan kişi. Bu kişiler, yakını net görebilirler ancak uzakta net göremezler. Uzakta net görebilmeleri için, kalın kenarlı -içbükey mercekler kullanmaları gerekir.

Derece

Miyopu derecelerine göre sınıflandıralım:
Düşük miyop, -4.30 ve daha az miyoplarda.
Orta miyop, Bu tür miyopta, -55.30 ila -54.00 arasındaki miyoplarda. Bu orta derece miyopda, daha çok renk dağılımı semptomları veya glokom olasılığı vardır.
Yüksek miyop, Bu tür de -6.00 ve daha yukarısıdır. Bu tiplerde, yüzen cisimler, gölgeye benzeyen şekiller ki (onlar ayrı ayrı gözükür) veya kümeler halinde görüş alanında gözükürler. Yaklaşık olarak, miyopların %30’unun yüksek miyop hastası olduğu bilinmektedir.

Miyopun yaşa göre başlaması

Miyopluğun bazı dönemlerde başlama yaşı:
Doğuştan miyopluk, çocuk miyopu olarak bilinir.Doğum da başlar, çocukluğa kadar devam eder.
Gençlik miyopu, 20’li yaşlarda ortaya çıkar.
Okul çağı miyopu, çocukluk esnasında, özellikle okul çağı yıllarında ortaya çıkar. Bu şekil miyopta, göz çalışma esnasında yakına bakmaktan yorulur.
Yetişkinlikte miyop, erken yetişkinlikte, 20 ila 40 yaşları arasında başlar.
Geç yetişkinlikte, 40 yaş sonrasında görülür.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık / Yaşam - 466 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status