Oftalmoskop Nedir? Çeşitleri Nelerdir

Oftalmoskop Nedir?

Doktorların göz içerisindeki retina bölgesini direkt olarak görmek amacıyla kullandıkları tıbbi alete denir. Retina bölgesi optik sinir vasıtasıyla direkt beyne bağlı olduğundan, retina damarlarının durumu şeker hastalığı ya da hipertansiyon gibi beyin damarlarını etkileyebilen pek çok hastalığın seyriyle ilgili ipuçları sağlar. Çocukluk çağında oftalmoskop aletinin en önemli kullanım sebebi kafa içi basınç artışına yol açan bir durumun mevcut olup olmadığını saptayabilmektir. Beyni etkileyebilecek düşme ve travmalar, menenjit gibi enfeksiyonlar ya da hidrosefali gibi hastalıklarda oftalmoskop aleti ile göz muayenesi yapılması gerekir.

Işık kaynağı kendinden olan modern oftalmoskoplar, göz dibinde geniş bir aydınlatma ve gözleme sahası sağlarlar. Elektrik oftalmoskoplardan önce, yansıtmalı oftalmoskoplar kullanılmaktaydı. Bu metodda, hastanın başının arkasındaki ışık kaynağından gelen ışık, açılı bir ayna vâsıtasıyla gözbebeğine yansıtılarak göz dibi incelenmekteydi. Mevcut oftalmoskopların birbirine yardımcı olan iki çeşidi vardır: Direkt ve indirekt oftalmoskop.

Direkt oftalmoskoplar: Hastanın gözüne ait ışığı kırıcı, ortamları büyütücü bir sistem olarak kullanılırlar. Muâyene edenin ve hastanın gözünde kırma kusuru yoksa küçük, düz, 15 misli büyük bir görüntü elde edilir. Hipermetrop bir göz, daha geniş bir sâhayı daha az bir büyütme ile görür. Miyop göz ise, daha küçük bir sâhayı daha fazla bir büyütme ile görebilir. Muâyene eden kimse, hastanın gözbebeğine yaklaştıkça gözdibinde görülen sâha artar. Bu, bir anahtar deliğinden bakmaktaki duruma benzer. Hasta ve muâyene edenin gözünde bulunan orta derecedeki hipermetropi ve miyopiler, oftalmoskoptaki lensler (mercekler) vâsıtasıyla telâfî edilebilir.

İndirekt oftalmoskoplar: Bunlarda +13 ile +30 diyoptrilik konveks bir mercek kullanılır. Bu mercek, hastanın gözünün 3-5 cm önünde tutulup, gözün iç kısmından yansıyan ışınları mercek ve muâyene eden göz arasında, gerçek ve ters bir hayal elde etmek üzere odaklamaya yarar. İndirekt oftalmoskopi için daha şiddetli bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır. Başa monte edilebilen yüksek ışık kaynağının geliştirilmesi, bu tekniğe çok faydalı olmuştur. Yeni geliştirilen binoküler indirekt oftalmoskoplar sâyesinde, aynı kişiyi iki kişinin gözlemesi ve aynı anda bakmaları mümkün olmaktadır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık - 112 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status