Sünnetin Faydaları, Neden Sünnet Olunur, Çocuklarda En Uygun Sünnet Olma Yaşı Kaçtır

Sünnet olmanın sağlık açısından bir çok faydası olduğu gibi sünnetsiz kişilerde penis kanseri görülürken sünnet olduktan sonra bu kanserin görülme riski ortadan büyük oranda kalkar.

Çocuğu birçok hastalıktan koruyan sünnetin doğru zamanda ve doğru uzmanlarca yapılması gerekir. Sünnetin ya ilk 20 günde (2 yaş öncesi) ya da 7 yaşından sonra yapılması uygundur. Çocuğun 2-6 ya da 4-5 yaş arası sünnet edilmesi bazı psikolojik sorunlara neden olabilir.

Dünyada bugün tartışmasız en çok yapılan cerrahi operasyon olan sünnetin tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanır. Tarih boyunca Mısırlılar, Yahudiler ve Babilliler’in sünnetli oldukları görülmüştür. Eski Mısır piramitlerinde bulanan bazı mumyaların sünnetli oldukları görülmüştür.

Sünnet (circumcision) temelde dinsel bir uygulama olarak bilinse de konunun sağlıkla da yakın ilişkisi bulunmaktadır. Hatta bu nedenle birçok kişi, dini inançlarında sünnetin yeri olmamasına karşın çocuklarını sünnet ettirmektedir.

Sünnet bugün, hem dini inanış hem de artık batı ülkelerinde de olduğu gibi tıbbî yararından dolayı yapılmaktadır. Günümüzde tüm dünyada en çok yapılan cerrahi operasyondur ve dünya üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 20’si sünnetlidir. Toplumumuzda ise bu oran yüzde 100’dür.

Bu kadar yaygın bir dinsel eylemin altında sağlıklı bir amaç olması gerektiğini düşünen insanlar, son yüzyılın başından itibaren etnik nedenleri bir yana bırakarak, çeşitli sağlık sorunlarının çözümünde de sünnetin yeri olabileceği inancıyla çok sayıda araştırma ve yayın yapmışlardır. Geçmiş yıllarda çok sayıda hastalığın (kısırlık, epilepsi, astım, enüresis, herni, alkolizm, aşırı mastürbasyon gibi) sünnetle çözümlenebileceği ileri sürülmüştür.

Sünnetin Sağlığa Faydaları

 • Sünnet derisi iltihabî hastalıkları, sünnet derisi darlığı ve parafimozis (penis başının sünnet derisi ile boğulması) tam teşekkülü sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnet derisi altında idrar toplanması ve sonuçta iltihaba dönüşüp böbreklere zarar vermesi durumu sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnetsiz olanlarda penis kanserleri görülebilir, sünnetten sonra görülmez.
 • Sünnetsiz erkeklerin eşlerinde rahim ağzı kanserlerine daha sık rastlanır.
 • Sünnetsizlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar daha sık görülür.

Çocuğunuzu iki yaşından önce yada yedi yaşından sonra sünnet ettirin

 • Çocuğun 2–6 yaş arası, özellikle de 4–5 yaş arası psikososyal gelişme devreleridir. Bu yaşlarda çocukta pipisini kaybetme korkusu vardır, anneye de bağlılık son derece kuvvetlidir. Bu yaşta yapılacak bir sünnet, psikolojik olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle çocukların bu yaşlarda sünnet edilmemeleri önerilmektedir. Zira bu yaşlarda sünnet olan çocuklar, sosyolojik açıdan töre ve törenlerden ayrı kaldığı için, ileriki yaşlarda bir eziklik içerisine girebilir.
 • 7 yaşından sonra bu psikoz-sosyal devre bir durgunluğa girer ve ergenlik çağına kadar devam eder. Bu yaşlarda yapılacak sünnet, çocuğun psikoz-sosyal açıdan gelişmesini sağlayacaktır. Toplumun bir üyesi olduğunu fark edecek, neden sünnet olduğunu anlayacaktır. Bu nedenlerle sünnetin ya ilk 20 günde (2 yaş öncesi) veya 7 yaşından sonra yapılması en uygundur.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski azalıyor

Toplumumuzda ve diğer ülkelerin epidemiyolojik çalışmalarında 400 bin erkek bebekte idrar yolu enfeksiyonu yüzde 7 iken, sünnet olan bebeklerde ise bu oran yüzde 0.7 olarak bulunmuştur. Yani yeni doğan dönemde sünnet yapılması idrar yolu enfeksiyon gelişme riskini 10 kat azaltmaktadır. Sünnet çocukluk yaşta gelişebilecek prepisyuma ait fimozis (sünnet derisinin ucunda darlık), parafimozis (penis başının sünnet derisi ile boğulması) ve balanitis (sünnet derisi iltihaplanması) gibi olayların da oluşumunu tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Hatalı sünnet olursa;

Ne kadar basit görünürse görünsün hiçbir cerrahi işlem basit değildir ve çok komplike hale gelebilir. Küçümsenmeden ve temel cerrahi ilkeden ödün vermeden yapılmalıdır. Dolayısıyla en ideal olanı sünnetin deneyimli cerrahlar tarafından yapılmasıdır. Sağlıklı bir sünneti uzman doktorun yapması gerekmektedir. Böylece birçok sünnet hatasının önüne geçmiş olunur. Sünnetin bir uzman doktorun yapmasındaki faydalar şunlardır;

 • Çocukta kan durmaması gibi bir hastalık varsa (hemofili) bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlarla önlenir.
 • Uzman doktor tarafından yapılmışsa, hatalı sünnet olasılığı azalır. Cerrahi aletler çok iyi steril edildiği için çocuğun hepatit B ve hepatit C kapma olasılığı azalır.
 • Sünnet derisi gereği kadar alındığı için, penisin ileri yaşlarda büyümesi ve gelişimi normal olur.
 • Sünnet, ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk ağrı duymaz.
 • Sünnet yarası dikildiği için yara iyileşmesi daha çabuk olur.
 • Köy sünnetçilerinin yapacağı sünnette, çocuk ağrı duyacağı için çok huzursuz, hırçın olur ve zapt edilmesi daha zordur. Bu nedenle çocuğun psikolojisi bozulur.

Sünnet hataları;

Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Aceleyle yapılan, hijyene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur. Hatalı sünnetler, peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olurlar;

Uygun olmayan sterilizasyon şartlarında ve cerrahi aletlerle yapılacak sünnette, çocuğa hepatit (sarılık) ve birçok mikrobik hastalık bulaşabilir. Bu hastalıklar ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi hastalıklardır.

Sünnet derisinin gereğinden çok alınması, penisin ileri yaşlarda büyümesi ve normal gelişimine olumsuz etki edebilir.

Glans penis ile shaft penis arasında oluşabilen cilt köprüleri: Ereksiyon esnasında ağrıya ve şekil bozukluğuna yol açar. Cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Kist: Düzgün dikiş atılmamasına bağlı oluşurlar. Enfekte olabilirler ve cerrahi olarak düzeltilmelidirler.

Fistul: İdrar kanalı ile cilt arasında oluşan bir kanaldır. Cerrahi olarak düzeltilebilir.

Meatit: Yüzde 30 sıklıkla görülür. Bezin az değiştirilmesine bağlı, amonyak irritasyonu sonucu oluşur. Meatus ülseri ve darlığına yol açabilir.

Tam veya tama yakın penis kaybı

His kusurları

Penis başının kesilmesi: Dikkatsizlik sonrası oluşur. Tamiri çok güçtür. Tam kesiklerde protezden başka çare yoktur.

Penis başı altındaki derinin fazla kesilmesi ile buradaki dış idrar yolunun da beraber kesilmesi. Çocuk idrarını, penis başı alt yüzünden yapmaya başlar.

En sık görülen sorun kanamadır. Tedavide sünnet yarası açılır, kanayan damarlar tutulur.

Penis kangreni: Sık olmamakla beraber penisin sıkı bağlanması sonucu oluşur.

İdrar dış deliği penisin alt kısmında olduğu durumlarda (hypospadias = yarım sünnetli doğma) sünnet yapmamalıdır. Çünkü bu çocuklara bir ameliyat gerekmektedir. Bu ameliyat ile idrar dış deliği penisin uç kısmına alınır. İşte ameliyat esnasında sünnet derisi kullanılacağı için bu çocuklar sünnet edilmezler. Bunu bilmeyen sünnetçi yanlışlıkla sünnet ederse, çocuğun ameliyat başarı şansını kaybettirir.

Temizliğe ve hijyene dikkat edilmezse iltihaplanma meydana geliri. Cerahat toplar bu da çocukta ateşin yükselmesine sebebe olur. Titreme, bulantı ve kusmalar meydana gelir.

Sünnet sonrası sıkı bandaja bağlı olarak idrar yapamama durumu olabilir.

Sünnetli erkeğin kadın için yararı

Sünnetin sağlığa birçok yararı olduğu sayısız bilimsel araştırmayla ortaya konmuştur. Bu yararların bir kısmı, özellikle de çocuk erişkin yaşa geldiğinde önemli hale gelir. Bunlar birçok çalışmayla gösterilmiş verilere dayanmaktadır. Sünnetlilerde prepisyumun ortadan kalkmasıyla cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma riski belirgin olarak azalmaktadır.   Sünnetin sağladığı anatomik yapının lokal hijyeni kolaylaştırması bunu mümkün hale getirmektedir. Bununla birlikte cinsel yolla bulaşan virüslerle ilgisi nedeniyle, sünnetli erkeklerin eşlerinde de servis kanseri gelişme oranlarının belirgin olarak düşük olduğu gösterilmiştir. Penis kanseri gelişme riski de azalmakta hemen sıfıra inmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Sağlık / Yaşam - 235 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status