Kisa (Aba) Hadisi (Ahzap Suresi: 33) – Video İzle

Ahzap Suresi 33. ayet: …Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Allah, (tekvini iradeyle) sa­dece sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.

Ayetin Tefsirinde:

Ümmü Seleme anlatıyor: «Ben, Resûlullah’ın (s.a.a) evinin kapısında iken şu ayet nazil oldu: «. Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Allah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.» (Ahzab/33). Evde «Resûlullah (s.a.a), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüse­yin vardı. Onlara bir örtü bürüdü ve «Allahım! İşte bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir, bunlardan gü­nahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl!» bu­yurdu. Ben atılıp: «Ey Allah’ın Resulü! Ben Ehl-i Beyt’ten değil miyim?» dedim. Bana: «Sen hayır üzeresin, sen Resûlullah’in zevcesisin (ama Ehl-i Beyt’ten değilsin)!» diye cevap verdi.» (Tirmizi, Menakıb, (3870)

Enes anlatıyor: «Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Al­lah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her türlü pis­liği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.» (Ah­zab/33) ayeti indiğinde Resûlullah (a.s) sabah na­mazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. Fatıma’nın kapısına uğrayıp: «Namaza (kalkın) ey Ehl-i Beyt «Allah günahlarınızı giderip sizi ter­temiz yapmak istiyor! » buyurdu.» (Tirmizi, Tefsir, Ahzab, (3204)

kisa-hadisi

Hz. Aişe anlatıyor: ««Resûlullah (s.a.a), üzerinde siyah (yünden) nakışlı bir kumaş olduğu halde sa­bahleyin (evden) çıktı. O sırada Hasan geldi, onu örtünün altına aldı. Sonra Hüseyin geldi, onu da örtünün altına aldı. Sonra Fatıma geldi, onu da örtünün altına aldı. Sonra Ali geldi onu da örtü­nün altına aldı. Sonra da, «Ey Ehl-i Beyt! Şüphe­siz Allah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her tür­lü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister «(Ahzab/33) buyurdu.» (Müslim, Fezailu’s-Saha-be 61, 2424)

Yezid Ibnu Hayyan, Zeyd İbn-i Erkam’dan naklen Resûlullah’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu bildiriyor: «Haberiniz olsun! Ben size iki ağırlık (değerli şey) bırakıyorum. Bunlardan biri Allah Teâlâ’nın Kitabı’dır. O, Allah’ın (yerle gök arası­na uzanmış) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet üzere olur, kim de onu terk ederse dalâlete düşer. İkincisi itretim, Ehl-i Beyt’imdir.» Biz, Zeyd İbn-i Erkam’a sorduk: «Kadınları da Ehl-i Beyt’inden midir?» O, «Hayır! Dedi, Allah’a yemin olsun, kadın bir müddet erkekle beraber olur. Sonra (ko­cası) onu boşar, o da babasına ve kavmine döner. «Resûlullah’in Ehl-i Beyt’i aslı ve kendinden sonra sadaka haram olan akrabasıdır.» (Müslim, Fezailu’s-Saha-be 37, 2408)

Diyer Kaynaklarda da O Zaman Zahirde Dünyada Olmayan İmam Hüseyn (a.s)’ın Neslinden gelecek olan ve Peygamber (s.a.a) ‘inde Adlarını defalarca söylediği 9 İmamla Birlikde Ehlibeyt 13 kişidir.

Peygamber (s.a.a) ile birlikde 14 kişi ‘dir ve bunlara 14 Masum (pak, fiziki ve manevi hertürlü pislikden uzak) da denir.

Kisa (Aba) Hadisi – Videolu Anlatım İzle

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Video - 378 viewsYorum Yazın

Serkan Gönültaş

Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Bu siteyi kurmamın amacı insanımız için faydalı olmak, insanlarımızı bilgilendirmek. Yazılım alanında daha çok bilgili olduğum için yazılım ile ilgili konulara ağırlık veriyorum. Diğer arkadaşlarımız da alanları ile ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Umarız hayat ile ilgili her konuda sizlere yardımcı oluruz.
DMCA.com Protection Status