Bulut Nedir? Bulutlar Nasıl Oluşur? Sınıflarına Göre Bulut Çeşitleri

Bulut Nedir? 

Troposferde 500-12.000 m yükseklikte, çok küçük su damlaları ya da buz kristallerinden meydana gelen kitlelere bulut adı verilir.

Bulut Nasıl Oluşur?

Bulutlar ya havadaki nemin sıvı damlacıkları şeklinde yoğunlaşmasıyla ya da yeryüzündeki bitkiler, hayvanlar gibi organik ve sular, topraklar gibi organik olmayan kaynaklardan su buharlaşması yoluyla beslenen hava neminin, uçunmasıyla oluşurlar.

Bulutların oluşması genel hatlarıyla şöyle gerçekleşir; Güneş, denizlerden göllerden ve nehirlerden oldukça büyük miktarda suyun buharlaşmasma yol açar. Bitki ve hayvanlar da küçümsenmeyecek oranda su buharı üretirler. Böylece oluşan su buharı, troposferin belirli bir bölgesinda doyma sınırını aşarak, yoğunlaşma çekirdeği görevini yapan atmosfer tozu taneciklerinin ya da iyonların çevresinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşır. Doyma sınırının aşılması, troposferin herhangi bir bölgesinde, nedenleri çeşitli olan bir soğumanın sonucu olabilir. Bu nedenler, hava kitlesinin değişik etkiler sonucu genleşmesi (% 10 oranında bir genleşme hava sıcaklığında 10 ° Z kadar bir düşmeye neden olur); hava kitlesinin daha soğuk bir hava kitlesiyle karşılaşması, sıcaklığın çeşitli hava hareketleri sonucu düşmesi; hava kitlesinin yükselmesi sonucunu doğuran bir takım etkenlerin ısı kaybına yol açması şeklinde sıralanabilir. Bu’utun bir kez oluştuktan sonra artık belirli ve değişmez bir özelliği vardır. Bulutun verimi iki ana yönde sürebilir. Bu evrim ya bulutun oluşması sonucunu doğuran olgulara karşıt olguların etkisiyle havada dağılmış buhar durumuna dönüşmesi (Güneş ısısının etkisiyle çözülen bulutlarda olduğu gibi) ya da bulutu oluşturan öğelerin yağış haline (yağmur, kar, dolu vb.) dönüşmesi şeklinde olur.

Bulutların Sınıflandırılması

Duman

Yanma sonucu ortaya çıkan, havada asılı duran ya da hareket eden parçacıklardır.

Bir süre hareket ettikten sonra, dumanın içindeki büyük parçacıklar yere iner.

Dumanla birlikte oluşan sis, insan sağlığı açısından çok zararlıdır.

1980’li yıllarda kış aylarında Ankara’da bu durum çok sık yaşanıyordu.

Hortum

Kümülonimbus bulutundan yeryüzüne uzanan ve kendi ekseninde hızla dönerek yol alan hava sütunu.

Hortum, dünyanın belli bölgelerinde sık görülen bir fırtına türüdür.

Çok büyük zararlara yol açabilir.

Sis

Sis, tabanı yeryüzünde olan bir buluttur.

Atmosferdeki su buharının, damlacıklar halinde yoğunlaşmasıyla oluşur.

Bunun nedenlerinden biri, sıcak havanın soğuk bir su ya da kara kütlesinin üzerinden geçmesidir.

Gece yeryüzünün aşırı soğuması ya da bir yamaç boyunca yükselen havanın soğumasıyla da sis oluşabilir.

Yoğunlaşma İzi

Atamosferin düşük sıcaklıktaki bölgelerinde yol alan uçakların arkasında bıraktığı ince, çizgi biçimindeki bulutlardır.

Jet motorlarının egzosundaki su buharından kaynaklanır.

O yükseklikte havadaki nem oranının fazla olduğunu gösterir.

Ne kadar uzunsa, nem oranı o kadar fazla demektir.

Buhar izi olarak da adlandırılır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Yaşam - 96 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status