Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle “Ekosistem” olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına “Çevre Kirliliği” adı verilmektedir. Gelişen teknolojinin yaşamıma getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır.. Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği son yıllarda inkar edilemez bir gerçek haline dönüşmüştür.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

 1.  Göçler ve düzensiz şehirleşme,
 2.  Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,
 3.  Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,
 4.  Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,
 5.  Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,
 6.  Motorlu araçlar ve deniz araçları,
 7.  Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
 8.  Gübre ve zirai mücadele ilaçları,
 9.  Atmosferik olaylar ve doğal afetler,
 10. Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,
 11. Katı atıklar ve çöp,
 12. Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
 13. Arazilerin yanlış kullanımı,
 14. Kaçak avlanma,
 15. Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,
 16. Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Yaşam - 312 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status