Sermaye Nedir? Sermaye Çeşitleri Nelerdir

Sermaye veya kapital; ekonomi biliminde mal üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlardır. Ekonomi bilimindeki sermaye kavramı ile finans bilimindeki sermaye farklıdır. Finansta sermaye kavramı, fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder. Paraya dönüştürülebilen bono, hisse senedi gibi değerler de sermaye olarak kabul edilir.

Sermaye; ekonomik döngüde kullanılmak üzere, işletmelerin kuruluşları aşamasında bulundurulan anaparaya verilen addır.

Bu anlamda sermaye iki türlüdür: sabit sermaye ve döner sermaye.

Sabit sermaye; kullanılma ile hemen yok olmayan, adı üstüne sabit kalan sermayedir. Örnek olarak demirbaş kapsamındaki makine ve teçhizat verilebilir.

Döner sermaye; kullanılma ile yok olan sermayedir. Para, stok gibi örnekler bu kapsamdadır. Sermaye bir de kaynağına göre ayrıştırılmaktadır; yabancı sermaye ve özsermaye. Yabancı sermaye; şirket dışından bünyeye gelen sermayedir. Kredi benzeri kaynaklar örnek verilebilir. Özsermaye ise bizzat işletme sahibi tarafından kendi kaynakları ile bünyeye kazandırılan sermayedir. Şirketlerin mali gücü açısından özsermaye önemli bir gösterge iken, yabancı sermaye de işletmenin kredibilitesi açısından anlamlı bir göstergedir. Zira, kredibilitesi olmayan ya da düşük olan işletmeler yabancı sermaye bulmakta zorlanacaklardır.

sermaye-nedir-sermaye-cesitleri-nelerdir

Sermayenin Farklı Anlamları;

  1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta
  2. Varlık, servet.
  3. Genelev kadını.
  4. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç.
  5. Gelir yaratma yeteneğine sahip mali veya fiziksel her türlü varlık.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Yaşam - 695 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status