Yağmur Nedir? Yağmur Nasıl Oluşur

Yağmur,bulutlardan su şeklinde yağan yağış biçimidir. Yağmur taneleri düşme esnasında kuru havadan geçerken bir kısmının veya tamamının buharlaşması sonucu bulut tabandan aşağı doğru sünüyormuş gibi görünür buna virga denilir. Bilim adamlarının yağmurun oluşumu ve yağışı ile ilgili açıklamaları Bergeron Süreci olarak adlandırılır. Ayrıca yazın bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur yağmamasının sebebi hava kütlesinin taşıdığı toplam su miktarının az olması sebebiyle yeterince yağış yapacak kadar yoğunlaşmamasıdır. Yapay yağmurlar ise havanın bulutlu olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür bulutu sıkılarak yağdırılır. Havada bulut olmazsa asla yapay yağmur yağdırılamaz.

Yağmur Nasıl Oluşur?

Yeryüzünde buharlaşarak yükselen su buharının atmosferin üst katmanlarında soğuk hava ile karşılaşması ve yoğunlaşması sonucu yağmur oluşur. Her yağmur damlacığı bir toz zerresini etrafında toplanarak damlalar halinde yer çekiminin etkisinde yere doğru serbest düşme hareketi yapar.

Yağmur Nasıl Ölçülür

Bir yere düşen yağış miktarı «plüviyometre» (yağmur ölçer) ile ölçülür. 1 metre kareye düşen yağmur mm. hesabı ile ifade edilir. Genel olarak yılda 50 cm. (500 mm.) yağmur normal tarım çalışmaları için yeter sayılır.

Yeryüzünde en çok yağışı ekvator bölgesi ve muson memleketleri alır. Her hangi bir bölgeye düşen yağış miktarı yılın her mevsim, hattâ her ayında değişir. Bazı aylar daha çok, bazı aylar daha az yağış olur. Bu da, bazı aylarda yoğunlaşmanın daha elverişli olmasından ileri gelir. Yazla kış arasındaki yağış miktarının farklı olmasının insanların yaşayışına, tarıma, hayvancılığa büyük etkisi vardır. Yağışın bir yıl içinde aylara göre dağılış şekli. «Yağış rejimi»ni meydana getirir. Toprağın nemlilik derecesi, dolayısıyla ürün verme kabiliyeti yağış rejimiyle yakından ilgilidir. Sıcaklık çoğaldıkça buharlaşma da o oranda çok olacağı için, toprağın nemli kalabilmesi ancak bol yağışla mümkündür.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Yaşam - 317 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status